Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie nowomiejskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1710-1799
Terrestria de Nowe Miasto 1710 - 1799
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego ziemi zakroczymskiej urzędującego na wyjazdowych sesjach w Nowym Mieście [nad Wkrą]. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1710 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował w Nowym Mieście już wcześniej. Kancelaria funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając w razie potrzeby serie ksiąg zawierające wpisy dokonywane w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania ok..100%; 1962-61 j.a., 6,5 m.b. (liczone wspólnie z księgami grodzkimi, 2008-16 j.a., 1, 5 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

16

16

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.