Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie różańskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1552-1792
Terrestria Rozanensia 1552 - 1792
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego różańskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1552 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu ziemskiego łączyła z kancelarią sądu grodzkiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu ziemskiego różańskiego funkcjonowała do 1792 r., kiedy została zastąpiona przez kancelarię ziemiańską, stopniowo wytwarzając w miarę konieczności serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania ok.. 100%; 1962-253 j.a., 21,5 m.b. (liczone wsólnie z księgami grodzkimi); 1997-251 j.a. (po skontrum, liczone wspólnie z ks. grodzkimi); 2008-14 j.a., 1 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

14

14

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.