Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie różańskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1480-1802
Castrensia Rozanensia 1480 - 1802
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu grodzkiego różańskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1480 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd musiał funkcjonował już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu grodzkiego łączyła z kancelarią sądu ziemskiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu grodzkiego różańskiego funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając, (zwłaszcza kancelaria sądu grodzkiego) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania w ok.. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

236

236

0

20.50

20.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.