Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie i grodzkie makowskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1658-1795
Terrestria et Castrensia Makowiensia 1658 - 1795
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelariach sądu ziemskiego i sądu grodzkiego makowskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1658 r., nie ulega jednak wątpliwości, że same sądy funkcjonowały wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., obie kancelarie łączyła osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwe przemieszanie w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. (W przypadku sądu ziemskiego chodzi o sąd ziemski różański, obradujący na wyjazdowych sesjach w Makowie [Mazowieckim]. ) Obie kancelarie funkcjonowały do końca istnienia I Rzeczypospolitej, stopniowo wytwarzając, (zwłaszcza kancelaria sądu grodzkiego) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania zespołu ok. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

42

42

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.