^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 1/383/0 Archiwum Zabiełłów » Series:: units without series » File/unit:: 117

Zabiełłowie - dobra

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 117
- brak danych -
1706

1706 - 1706
- brak danych -
Fragment aktu darowizny części dóbr Łabunów przez floriana i Eufemię z Blinskubów 1°v Worłowską Wiercińskich Maciejowi i Zofii z Worłowskich Szołkowskim.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
- brak danych -
2 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -