^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Hryniewiczów

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 145
- brak danych -
1727-1870, 1684

1727 - 1870
polski
rosyjski
Akta majątkowo - prawne dotyczące praw własności Hryniewiczów do d. Żołnowo i Litwinowo w woj. połockim.
1. Wyp. z a. z. połockich aktu sprzedaży przez Jana Miecznickiego d. Żołnowo i Litwinowo w woj. połockim Konstantemu Legickiem Hryniewiczowi z 14 IV 1684 . 18 VII 1858 oryg.
2. Wyp. z a. gr. połockiech aktu z 5 XII 727 przekazania przez Konstantego Legickiego Hryniewicza wsi Litwinowo swojemu s. Piotrowi i wsi Żołnowo s. Danielowi, potwierdzony przez marszałka szlachty pow. witebskiego z 19 VIII 1869. 15 XII 1727, org.
3. Wyp. z a. gr. połockich kwitu intromisyjnego woźnego połockiego z 15 VII 1742 na wprowadzenie w posesję Żołnowa Władysława s. Daniela i w posesję Litwinowa Szymona, Pawła, Macieja, Jana s. Piotra Hryniewiczów. 20 VII 1742, oryg., do dokumentu dołączone potwierdzenie marszałka szlachty pow. witebskiego z 19 VIII 1869, oryg.
4. Wyp. z a. z. połockich testamentu Władysława Hryniewicza z 2 XI 1776m, w którym zapisuje d. Żołnowo s. Józefowi, Franciszkowi i Kazimierzowi oraz wnukom Janowi Franciszkowiczowi i Janowi Józefowiczowi. 15 XI 1776, oryg., do dokumentu dołączone potwierdzenie marszałaka szlachty pow. witebskiego z 19 VIII 1869, oryg.
5. Wyp. z a. z. połockich testamentu Pawła Hryniewicza z 5 III 1776, w którym zapisuje s. Gabrielowi Tomaszowi, Janowi i drugiemu Janowi oraz synowcom Franciszkowi, Antoniemu Stefanowi i Janowi s. Szymona oraz Janowi Michałowi i Piotrowi s. Macieja oraz Grzegorzowi s. Jana Hryniwiczom d. Litwinowo. 10 III 1776, oryg., do dokumentu dołączone potwierdzenie marszałka szlachty pow. witebskiego z 19 VIII 1869, oryg.
6. Wyp. z a. z. połockich aktu sprzedaży z 25 VII 1788 przez Józefa Władysławowicza z s. Janem i Franciszka Władysławowicza z s. Janem swych części d. Żołnowo Antoniemu Szmonowi Obrępolskiemu. 28 VII 1788, oryg. do dokumentu dołączone potwierdzenie marszałka szlachty pow. witebskiego z 1869, oryg.
7. Wyp. z a. z. połockich aktu sprzedaży z 26 VII 1788 przez Anoniego i Jana Szymonowiczów, Gabriela Tomasza Jana i Jana Pawłowiczów, Jana i Piotra Maciejowiczów, Grzegorza Janowicza oraz Zachariasza s. Gariela Tomasza Hryniewiczów d. Żołnowo Antoniemu Obrępolskiemu. 28 VII 1788, oryg. do dokumentu dołączone potwierdznie marszałak szlachty pow. witebskiego z 19 VIII 1869, oryg.
8. Wyp. Z a. z. połockich testamentu Jana s. Pawła Hryniewicza z 7 XII 1817, w którym zapisuje ruchomości i pieniądze s. Szymonowi Wicentemu a pewne lagaty pieniężne synowcom Janowi s. Jana Szymonowicza, Piotrowi s. Antoniego Szymonowicza, Piotrowi i Pawłowi s. Jana Franciszkowicza Hryniewiczom. 7 XII 1817, oryg.
9. Wyp.z a. z. połockich testamentu Piotra Maciejowicza z 8 VI 1822, w którym zapisuje s. Józefowi i Mikołajowi połowę ruchomości i 600 rubli srebrem, a synowcom Eliaszowi i Andrzejowi Januszwiczom drugą połowę ruchomości i legaty pieniężne, oraz Stefanowi, Antoniemu, Teodorowi i Gabrielowi Grzegowiczom legaty pieniężne. 12 VI 1822, oryg.
- brak danych - Dep. Wil. 16
luzy rękopis
dobry
49 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Na teczce, w której przechowywane były dokumenty napis: Dokumenty rodziny Hryniewiczów. Dar Zygmunta i Marii Hryniewiczów, oraz przekreślony napis: Eugenika, materiały, korespondencja handlowa. Czyżewski Piotr
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.