Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały genealogiczne Wojciecha Wielądki

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1738-1862
- brak danych - 1738 - 1862
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Twórca zbioru Wojciech W. Wielądko vel Wielądek, tłumacza i genealoga, uodzony na Ukrainie w 1744 lub 1749 r., zmarł w Warszawie w 1822 r. W młodości pracował w Kancelarii Wielkiej Koronnej za kanclerstwa Młodziejowskiego i tam zapewne nauczył się języków i ugruntował zainteresowania historyczne. Po tym okresie Wielądko pozostał w Warszawie i zajmowal się pisaniem wierszy, sztuk teatralnych a także genealogią i heraldyką. W końcu wieku XVIII wydał drukiem kilka tomów "Heraldyki". Uznawany był przez wspólczesnych za autorytet w tym zakresie, stąd wiele opracowywanych przez niego genealogii rodzinnych było pisanych na zamówienie i stanowiło źródło utrzymania autora. Dorobek Wielądka w zakresie genealogii i heraldyki nie cieszy się obecnie najlepszą opinią. Historycy zarzucaja mu przede wszystkim nierzetelność. Materiały zebrane do t. VI-VIII Heraldyki Wojciecha Wielądka, które nie zostały opublikowane: prawie wyłącznie jego notatki, wypisy z dokumentów, opracowania dziejów rodzin (od litery A do Z) z wykresami i tablicami genealogicznymi, listy od przedstawicieli niektórych rodzin i nadesłane przez nich dokumentów w oryginałach i w wypisach uwierzytelnionych. Ponadto kilkanaście drobnych tekstów o charakterze religijno-patriotycznym z okresu manifestacji przed Powstaniem Styczniowym. stan zachowania zbioru nie do ustalenia; poprzednią kartę sporządził w 1978 r. J. Lesiński
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 74 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/400/0/-/01 Abdank vel Habdank - herb. Tekst autorski Wielądka obejmujący: opis herbu, zarys jego dziejów, nazwiska rodów pieczętujących się ni, herb pochodne; Adamczewski herbu /dalej: h/ Dąb. Tablica genealogiczna. Adamowski h. Jastrzębiec. Notatka do genealogii. Aksamitowski vel Axamitowski h. Gryff. Tablice genealogiczne. Alexandrowicz h. własnego. Tablica genealogiczna. Wywód genealogiczny Witolda Alexandrowicza. Wywód 16 przodków: Witolda i Stanisława Alexandrowiczów oraz Waleriana, Tomasza i Witolda Alexandrowiczów. Alfons vel Alfonce h. Sentomerski. Stan służby wojskowej. Andruszewicz h. Dolina. Tablica genealogiczna. Andrusziewicz h. Mogiła. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Appel h. Pobór. Opis herbu. [Herb ten dla Jana Appel poborcy obwodu seyneskieego w województwie augustowskim osiadłego nowo ułożony] Arciszewski h. Prawdzic. Tablica genealogiczna. Notatka o zasługach Krzysztofa Arciszewskiego i Piotra Arciszewskiego. Arndt h. Puchacz. Notatka do genealogii. Opis i rysunek herbu. Azarycz h. /nie ustalonego/. Notatka do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/02 Babecki h. Cholewa. Tablica genealogiczna. Babski h. Radwan. Tablica genealogiczna. Bocciarelli h. własnego. Notatka do genealogii. Bachmiński h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. Baczewski h. Lubicz. List Mateusza Baczewskiego w sprawach genealogii, 1793. Badowski h. Baduła. Tablice genealogiczne. Bagniewski h. Bawół. Tablice genealogiczne. Bagocki h. Rawicz. List Piotra Koniajeffa z prośbą o wywód genealogiczny rodziny Bagockich zawierający informacje o rodzinie, 182. Bajer h. Leliwa. Notatka do genealogii. Wywód 16 przodków Teodora i Antoniego Bajerów. Baka h. Massalski [zob. poz. 39]. Bakałowicz h. własnego. Notatka do genealogii. Baranowicz h. nie ustalonego. Drzewo genealogiczne. Barcikowski h. Jasieńczyk. Tablica genealogiczna Bartold h. Grzymała. Tablica genealogiczna. Bartochowski h. Rola. Notatka do genealogii. Bartoszewicz h. Łada. Tablica genealogiczna. Basiński h. Lis czyli Mzura. Notatka do genealogii. List Mikołaja Jana Basińskiego zawierający informacje o rodzinie, 1819. Batorski h. Strzemię. Notatka do genealogii. Baumgarten h. własnego. Notatka do genealogii. Opis herbu. 1801-1900 0
1/400/0/-/03 Bedoński h. Lubicz. Tablice genealogiczne. Bekierski h. Jastrzębiec. Tablica genealogiczna. Bełdowski h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Bennet h. Brochwicz. Notatki do genealogii. Berecki h. Gozdawa. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Sumariusz dokumentów Bereckich. Bernaszewski h. Łuk. Notatka do genealogii. Bernsdorff h. własnego. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Pismo w sprawie legitymacji szlachectwa, 1818. list od Bernsdorffa w sprawie genealogii, 1818. Bębnowski h. Odrowąż. Tablica genealogiczna. 1801-1900 0
1/400/0/-/04 Białobłocki h. Ogończyk. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Białobrzeski h. Abdank. Tablice genealogiczne. List Piotra Białobrzeskiego zawierający informacje o rodzinie, 1814. Biberstein h. Rogala. Notatki do genealogii. Bieczyński h. Łodzia. Tablica genealogiczna. Bielakowicz vel Bielikiewicz h. własnego. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Bielawski h. Jelita. Tablice genealogiczne Bielecki h. Leszczyc. Tablica genealogiczna. Bielicki h. Roch. Tablica genealogiczna. Bieliński h. Abdank. Tablice genealogiczne. Wywód 16 przodków Pawła i Józefa Bielińskich. Bielski h. Przerowa. Tablica genealogiczna. Bieńkowski h. Korwin. Tablice genealogiczne Notatka do genealogii. Bieńkowski h. Łada. Tablice genealogiczne. Bieńkuński h. Bajbuza czyli Wąż. Notatka do genealogii. Biernacki h. [Poraj]. Tablice genealogiczne. Biesiekierski h. Stroża. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Bisping vel Bispink h. własnego. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Poświadczenie szlachetnego pochodzenia Jana Bispinga przez cesarza Rudolfa II, 1609. Dekret w sprawach majątkowych, 1671. 1801-1900 0
1/400/0/-/05 Blum h. Blumberg. Notatki do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/06 Blumer vel Blummr h. Blumberg. Pismo generała 114 brygady armii francuskiej do kapitana Blumera, 1803. Błazowski h. Sas. Tablice genealogiczne. Błędowski h. Półkozic. Tablice genealogiczne. Błociszewski h. Ostoja. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/07 Bniński h. Łodzia. Notatki o królestwie Cypru i królach cypryjskich. Notatki do genealogii. Tablice genealogiczne, w tym jedno drzewo genealogiczne. Wywody 16 przodków: Hilarego, Aleksandra, Ignacego Bnińskich. Nadanie Bnińskim tytułu hrabiowskiego, 1356/?/ - 0
1/400/0/-/08 Bobrownicki h. Doliwa. Notatka do genealogii. Bobrowski h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. Bociański h. nie ustalonego. Poświadczenie szlacheckiego pochodzenia, 1795. Bogacki h. Prawdzic. Notatka do genealogii. Bogdanski h. Prus. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Bogucki h. Krzywda. Tablice genealogiczne. Bogusławski h. Prus. Tablica genealogiczna. Wypis z akt sądowych dotyczących dóbr Biestrzyków, woj. sandomierskie, 1742. Bogusz h. Półkozic. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Bojanowicz h. Junosza. Notatka do genealogii. Bojakowski h. nie ustalonego. Notatka do genealogii. Bojanowski vel Bojanowicz h. Junosza. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/09 Bojemki h. Korab. Tablica genealogiczna. Bonikowski h. Brodzic. Tablica genealogiczna. Jackowski h. Gazdawa. Tablica genealogiczna. Męcina h. nie ustalonego. Tablica genealogiczna. Bontemps h. /własnego/. Stan służby Franciszka Bontemps. Borakowski h. Pekosław. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Borek h. Wąż. Tablica genealogiczna. Borkowski Dunin h. Łabędź. Poświadczenie szlacheckiego pochodzenia, 1803. Tablica genealogiczna. List zawierający wiadomości i rodzicie, 1814. Borowski h. Ogończyk. Notatki do genealogii. Borzdziłowski h. Biołynia. Notatka do genealogii. List Pawła Borzdziłowskiego zawierający wiadomości o rodzinie, 1796. Boratini h. /własnego/ Tablica genealogiczna. Wąsowicz h. Łabędź. Tablica genealogiczna. Borzysławski h. Szreniawa. Tablica genealogiczna. Boski h. Jasieńczyk. Tablica genealogiczna. 1801-1900 0
1/400/0/-/10 Breza h. własnego. Tablica genealogiczna. Briganty h. Jastrzębiec. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Brochocki h. Prawdzic. Tablica genealogiczna. Brodowski h, Łada. Tablica genealogiczna. Bromirski h. Pobóg. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Broniec h. własnego. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Bronikowski h. własnego. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Wywód 16 przodków Mikołaja Bronikowskiego. 1801-1900 0
1/400/0/-/11 Brückman baron Renstom czyli Brücken h. własnego. Tablica genealogiczna. Notatki do genealogii. List Brückmana w sprawie sporządzenia genealogii, 1815. Pismo w sprawie nadania Fryderykowi Brückmanowi orderu św. Włodzimierza, 1814. Brühl h. Jastrzębiec. Tablica genealogiczna. Brykczyński h. Gwiaździcz. Opis pieczęci. Brzechffa h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Brzeski h. Prawdzic. Tablica genealogiczna. Brzezińscy h. Lubicz. Tablica genealogiczna. Notatki do genealogii. Wywód 16 przodków Andrzeja Brzezińskiego. Brzostowski h. Strzemię. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Brzozowski h. Storża. Notatka do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/12 Buchowiecki h. Gieysztor. Tablice genealogiczne. Budzyński h. Dąbrowa. Tablica genealogiczna. Bukaty h. Pomian. Notatki do genealogii. Bukowiecki h. Drogosław. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Bukowski h. Bończa. Notatka do genealogii. List Józefa Bukatego zawierający informacje o rodzinie, 1818. Akt chrztu [1687, 1769] Józefa i Kazimierza Bukowskich. Rysunek herbu Bończa. Burgrafski vel Pólgrabski h. Brochowicz. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Burzyński h. Pobóg. Notatka do genealogii. Busz h. własnego. Notatka do genealogii. Zaświadczenie o szlacheckim pochodzeniu, 1811. Butrym vel Butrymowicz h. Topór lub Storia. Notatka do genealogii. Bychowiec h. Mogiła. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Byczkowski h. Prawdzic. Notatka do genealogii. Bykowski h. Gryf. Tablice genealogiczne. Poświadczenie szlacheckiego pochodzenia. Bylewski Samson h. Watta. Notatka do genealogii. Bystrzanowski vel Bystrzonowski h. Starykoń [lub Sokola]. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Byszewski Notatka do genealogii h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. 1801-1900 0
1/400/0/-/13 Całkowski h. Jastrzębiec. Zaświadczenie o szlacheckim pochodzeniu, 1817. Wyciągi z ksiąg chrztów 1517-1821. Wyciągi z metryki ślubnej. Stan służby i zwolnienie ze służby wojskowej 1815. Sumariusz dokumentów Całkowskich. Cellari vel Cellary h. Sulima. Tablica genealogiczna. Cetner h. Przerowa. Tablice genealogiczne. Daniłowicz h. [Sas]. Tablica genealogiczna. Gosiewski h. Ślepowron. Tablica genealogiczna. Chamski h. Gryf. Tablice genealogiczne. Chełkowski h. Wczele. Tablice genealogiczne. Chełmicki h. Nałęcz. Tablice genealogiczne. Chełmski h. Ostoja. Notatki do genealogii. Chlebowski h. Poraj. Notatka do genealogii. Chłapowski h. Drya. Tablice genealogiczne. Wielądko h. Nałęcz. Tablica genealogiczna. Chłusowicz h. Radwan. Tablica genealogiczna. Chmielewski vel Chmielowski h. Wieniawa. Tablice genealogiczne. Oświadczenie zawierające informacje o rodzinie, b.d. List A. Chmielewskiego w sprawie genealogii, b.d. 1801-1900 0
1/400/0/-/14 Chodasewicz vel Chodaszewicz h. Prus. Tablica genealogiczna. Chodkiewicz h. Kościesza. Tablica genealogiczna. Chojecki h. Lubicz. Tablica genealogiczna. Chojnacki h. Trzaska. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Opis herbu. Chomentowski h. Bończa. Tablica genealogiczna. Chomentowski h. Lis. Tablica genealogiczna. Chomentowski h. Prus. Tablica genealogiczna. Chomentowski h. Toporczyk. Tablica genealogiczna. Chotecki h. Nabram. Notatka do genealogii. Chronowski h. Gryf. Tablica genealogiczna. Chrzanowski h. [Nowina]. Tablica genealogiczna. Chuchrowski h. nie ustalonego. Notatka do genealogii. Chudziński vel Chudzyński h. Cholewa. Tablica genealogiczna. Chyliński vel Chilinski h. Jastrzębiec. Poświadczenie szlachectwa Andrzeja i Rocha Chylińskich, 1786. Cichocki h. Nałęcz. Tablice genealogiczne. Ciechomki h. Wąż. Tablica genealogiczna. Ciecierski h. Rawicz. Notatki do genealogii. Wywód 16 przodków Dominika Ciecierskiego. Cieciszewski vel Cieciszowski h. Kolumna. Tablice genealogiczne. Wywód 16 przodków Jana i Adama Cieciszewskich. Cielecki h. Dwa Lwy. Zob. poz. 55. Cielecki h. Zaręba [Zaremba]. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. 1801-1900 0
1/400/0/-/15 Ciemniewski h. Prawdzic. Tablica genealogiczna. Ciemski vel Czemski, Czempski h. Grzymała. Tablica genealogiczna. Notatki do genealogii. Cieszkowski h. Dołęga. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Cieśliński h. Junosza. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Ciszewski vel Ciszowski h. Zaora. Tablice genealogiczne. Cybulski h. Prawdzic. Tablice genealogiczne. Cywiński h. Puchała. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Akt chrztu Romualda Cywińskiego, 1811. List w sprawach genealogii, 1800. Czacki h. Świnka. Tablica genealogiczna. Notatki do genealogii. Wywody 16 przodków Antoniny Czackiej. Czajkowski h. Jastrzębiec. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. 1801-1900 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

74

74

0

1.80

1.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.