^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wąsowicz Dunin h. Łabędź. Tablice genealogiczne. Wąsowicz h. Łabędź. Zob. poz. 9. Weinziehr vel Weinzierle h. własnego. Tablica genealogiczna. Notatki do genealogii. List Karola Krystiana Weinziehra do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o zatwierdzenie szlacheckiego pochodzenia, b.d. Wessel h. Rogala Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Węgierski h. Wieniawa. Tablice genealogiczne. Węgleński vel Węgliński h. Godziemba. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Węgleński h. Szerniawa. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Wywód 16 przodków Karola Węglańskiego. Węglewski h. Rawicz. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Węgorzewski h. [Leszczyc]. Notatka do genealogii. Wężyk h. [Wąż]. Tablice genealogiczne. Notatka do genealogii. Wiażewicz h. Leliwa. Notatka do genealogii. Wichert h. własnego. Notatka do genealogii. Wichorski h. Nieczuja. Notatka do genealogii. Wielądko h. Nałęcz. Zob. poz. 13.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 64
- brak danych -
1801-1900

1801 - 1900
polski
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - Teka VI, 203, 275-277; Teka VI, 290-337; Teka VI, 256-259; Teka VI, 401-406; Teka VI, 360-365;
luzy druk rękopis
dobry
156 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
cd. sygnatur dawnych: Teka VI, 361-396; Teka VI, 289, 398-400; Teka VI, 409; Teka VI, 408-411; Teka VI, 412-413; Teka VI, 434; Teka VI, 446;
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -