^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wieleżewski h. Trzy Radła. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Wielowejski h. Poraj. Notatka do genealogii. Wiercinski h. Rawicz. Tablice genealogiczne. Wierciński h. Ślepowron. Tablica genealogiczna. Wieruszewski h. [Leszczyc]. Tablica genealogiczna. Wierzbicki h. Jastrzębic. Tablica genealogiczna. Wierzbicki h. Nieczuja. Notatka do genealogii. Wierzbicki h. Ślepowron lun Korwin. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Wierzbowski h. Jastrzębiec. Tablice genealogiczne. Wieszeniewski h. Zadrin. Opis i rysunek herbu. Więckowski h. Prus I. Tablica genealogiczna. Wigura vel Wigóra h. Szuława. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii. Wiktor h. Brochwicz. List Antoniego Wiktora zawierający informacje o rodzinie, 1820. Wilczewski h. własnego. Tablica genealogiczna. Listy Wilczewskich w sprawach genealogii, 1800-1811. Wilga h. Bończa. Notatki do genealogii. List Wilgi zawierający informacje o rodzinie, b.d. Wilichowski h. Larysa. Notatki do genealogii. Wilkanowski h. Lis. Notatka do genealogii. Wikoszewski h. Jelita. Tablice genealogiczne. Notatki do genealogii. Wilkszycki h. Nałęcz. Tablica genealogiczna. Notatka do genealogii.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 65
- brak danych -
1801-1900

1801 - 1900
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Teka VI, 468-469; Teka VI, 436-438; Teka VI, 443-444; Teka VI, 441-442; Teka VI, 445; Teka VI, 414;
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
122 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
cd. sygnatur dawnych: Teka VI, 427-430; Teka VI, 415-426; Teka VI, 440; Teka VIII, 143; Teka VI, 434; Teka VI, 447-449; Teka VI, 451-454; Teka VI, 466-473; Teka VI, 455-465; Teka VI, 495-508; Teka VI, 474-480; Teka VI, 480-495; Teka VI, 570-573;
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -