Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie pułtuskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1506-1800
Castrensia Pultoviensia 1506 - 1800
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Fragment spuścizny archiwalnej pozostałej po kancelarii starostów zarządzających w imieniu biskupów płockich należącymi do nich dobrami leżącymi wokół Pułtuska, a także samym miastem. Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania zespołu ok.. 100%; 1962-23 j.a., 1 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

23

23

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.