Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sumariusz Metryki Litewskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1386-1751
- brak danych - 1386 - 1751
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
ruski
spis roboczy Yes - brak danych -
Kancelaria wielkoksiążęca (hospodarska) Wielkego Księstwa Litewskiego rozpoczęła prowadzenie ksiąg wpisów jeszcze w XV w. Prowadziła je aż do końca istnienia I Rzeczypospolitej. Sumariusz powstał w wyniku prac porządkowych prowadzonych w połowie XVIII w. po przewiezieniu ML do Warszawy. Prace te prowadziła komisja pod przewodnictwem jana Chrapowickiego i Jana Szadurskiego Regesty dokumentów wpisywanych do oryginalnych ksiąg Metryki Litewskiej, dokonywane w przypadku dokumentów ruskich w transliteracji na alfabet łaciński poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

15

15

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.