Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie i grodzkie gostynińskie i gąbińskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1624-1793
Terrestria et Castrensia Gostinensia et Gambinensia 1624 - 1793
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Szczątkowy fragment spuścizny aktowej pozostałej po kancelarii sądu ziemskiego i grodzkiego ziemi gostynińskiej w Gostyninie i w Gąbinie. Kancelaria funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając w razie potrzeby serie ksiąg zawierające wpisy dokonywane w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty), obecnie prawie w całości niezachowane. Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania zespołu w ok.. 100% w stosunku do 1944 r.; 1962-12 j.a., 0,5 m.b.; 2009- 12 j.a., 0,5 m.b., poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

12

12

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.