Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1538-1664
Succamerarialia Siradiensia nec non Piotrcoviensia, Schadcoviensia et Radomsiensia 1538 - 1664
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe łaciński
inwentarz drukowany No Monumenta Iuris t.2
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Spuścizna aktowa (zapewne niekompletna) kancelarii sądu podkomorskiego sieradzkiego. Podkomorzy jako najwyższy rangą urzędnik ziemski na danym terytorium Korony, (w tym przypadku w województwie sieradzkim) rozsądzał spory graniczne. Wydane wyroki bądź dołączano do innych akt sądowch, bądź formowano z nich odrębną serię ksiąg. Część kolejni podkomorzowie traktowali prawdopodobnie jako prywatną własność Wyroki wydawane przez podkomorzych sieradzkich w sporach granicznych między właścicielami dóbr ziemskich leżących na obszarze województwa sieradzkiego (powiaty: sieradzki, szadkowski, piotrkowski i radomskowski). stan zachowania zespołu ok.. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

12

12

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.