^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bericht über die Entwicklung der Verwaltung des General-Gouvernements Warschau [Raport o rozwoju administracji Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 001
- brak danych -
1915.10.23

1915 - 1915
niemiecki
Zapewnienie bezpieczeństwa na kolei i granicach; administracja wojskowa; pokwitowania rekwizycji; sądy wojskowe; place ćwiczeń dla wojska i obozy wojskowe; budowa dróg i mostów; żegluga na Wiśle, Bugu i Narwi; stan zdrowia ludności; konie; ruch graniczny; szpiegostwo i kontrwywiad; transport samochodowy; sytuacja polityczna; kwestia językowa; kwestia żydowska; kluby żołnierskie; wspieranie prac naukowych.
- brak danych - 1
luzy - brak danych -
- brak danych -
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Bug, rz., żegluga -
Narew, rz., żegluga -
Wisła, rz., żegluga -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.