^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Verordnung über den Personenverkehr in, nach und aus dem Gebiete des General-Gouvernements Warschau vom 10. September 1915 [Rozporządzenie z dn. 10 września 1915 r. dotyczące ruchu osobowego na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego, do i z niego].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 012
- brak danych -
1915.09.10

1915 - 1915
niemiecki
Centrala paszportowa, obrót wewnętrzny, ruch graniczny, wyjazdy na obszar etapowy i powroty z niego, wyjazdy i powroty z obszaru okupowanego przez Austrię, opłaty, kary, postanowienia końcowe. Wzory dokumentów podróżnych, uprawniających do jednorazowego i wielokrotnego przekraczania granicy.
- brak danych - 12
luzy - brak danych -
- brak danych -
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Austria, wyjazdy na tereny okupowane -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.