^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Verordnung über die Erhebung einer Fahrkarten- und Frachturkundenstempelsteuer im Gebiete des General-Gouvernements Warschau [Rozporządzenie dotyczące poboru opłat za bilety i stemple na dokumentach przewozowych na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 013
- brak danych -
b.d.

1915 - 1918
niemiecki
Opłata skarbowa. Taryfa skarbowa. Zwolnienia z opłat skarbowych. Przesyłki ekspresowe i zwykłe, ceny detaliczne i hurtowe. Ładunek wagonowy. Ustanawianie podatków. Rozporządzenia szczegółowe dla kolei, które nie podlegają wojskowej dyrekcji generalnej. Obniżki opłat skarbowych. Specjalnie rozporządzenia dla Kurlandii, Litwy, Białegostoku i Grodna.
- brak danych - 13
luzy - brak danych -
- brak danych -
17 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Zły stan; nie udostępnia się.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Białystok, m., przepisy skarbowe -
Grodno, m., przepisy skarbowe -
Kurlandia, przepisy skarbowe -
Litwa, przepisy skarbowe -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.