^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wohnungsliste der Offiziere vom Gouvernement [Wykaz miejsc zamieszkania oficerów z Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. Truppen und Behörde. [Oddziały i urzędy] Anmeldeliste der Beamten die zum Dlugagefängnis versetzt sind [Lista meldunkowa urzędników osadzonych w więzieniu przy ul. Długiej*].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 068
- brak danych -
b.d.

1915 - 1918
niemiecki
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 37
księga - brak danych -
- brak danych -
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Na okładce tytuł w j. ros.: "Kontrol zarabotnym ariestantskim summam po Warszawskoj Pieriesylnoj torgowle za 1914 i 1915 g" [Kontrola sum zarobionych przez więźniów w warszawskim handlu wysyłkowym w latach 1914-1915].
*Brak informacji, w jakim mieście.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.