Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/031 Do mieszkańców Warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa. 1916.11.05 4
1/531/0/-/032 Do mieszkańców Warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa. 1916.11.05 4
1/531/0/-/033 An die Bewohner des General-Gouvernements Warschau [Do mieszkańców Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego]. 1916.11.05 5
1/531/0/-/034 Do mieszkańców Warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa. 1916.11.05 2
1/531/0/-/035 Do ludności Jeneralnych Gubernatorstw warszawskiego i lubelskiego. 1916.11.09 4
1/531/0/-/036 Do ludności Jeneralnych Gubernatorstw warszawskiego i lubelskiego. 1916.11.09 2
1/531/0/-/037 Przepisy dotyczące dobrowolnego wstępowania do wojska. 1916.11.12 13
1/531/0/-/038 Przepisy dotyczące dobrowolnego wstępowania do wojska. 1916.11.12 2
1/531/0/-/039 Obwieszczenie. 1916.11.16 2
1/531/0/-/040 Bekanntmachung. Obwieszczenie. 1917.01.14 2
1/531/0/-/041 Verordnung über Gewährung von Unterkunft an Heeresangehörige. Rozporządzenie dotyczące udzielania pomieszczenia wojskowym. 1917.02.08 2
1/531/0/-/042 [Ogłoszenie Cesarsko-Niemieckiego Administratora Przymusowego Tramwajów Warszawskich kpt rez. Rummla o eksplozji kotła w elektrowni tramwajowej oraz o wstrzymaniu do odwołania ruchu tramwajów w Warszawie]. 1917.04.14 2
1/531/0/-/043 Befehl! Rozkaz! b.d. [przed 1917.04.03] 2
1/531/0/-/044 An Heer und Heimat! [Do wojska i ojczyzny!] 1918.09.02 2
1/531/0/-/045 Geheimverfügungen [Obieg tajny]. 1915-1918 121
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.