Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
Niemieckie Władze Okupacyjne na terenie byłego Królestwa Polskiego 1915-1918
Kaiserlich-Deutsche Generalgouvernement Warschau 1915 - 1918
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym i geograficznym oraz konkordancją sygnatur
Cesarsko-Niemieckie Generał-Gubernatorstwo Warszawskie utworzono 24 VIII 1915 r. Było władzą centralną zarządzającą okupowaną przez wojska niemieckie częścią terytorium Królestwa Polskiego. Jej celem było utrzymanie porządku oraz organizowanie sprawnej eksploatacji gospodarczej okupowanych terenów. Generał-Gubernatorem Warszawskim został gen. Hans Hartwig von Beseler. Sprawował on władzę cywilną i wojskową, podlegał bezpośrednio cesarzowi Niemiec.
Generał-Gubernatorstwo Warszawskie było urzędem zwierzchnim w stosunku do Szefa Administracji przy Generał-Gubernatorstwie Warszawskim oraz podległych mu 29 urzędów powiatowych, Gubernatora Wojskowego m. Warszawy i pozostałych 10 gubernatorstw wojskowych: w Błoniu, Ciechanowie, Częstochowie, Kaliszu, Łodzi, Łomży, Łukowie, Sierpcu, Siedlcach i Włocławku. Ponadto Generał-Gubernatorstwu Warszawskiemu podlegały: Intendentura Armii, Urząd Surowców Wojennych, Urząd Materiałów Pędnych, Krajowy Urząd Zbożowy, Centrala Węglowa, Zarząd Poczt i Telegrafów, Urząd Meldunkowy, tajna policja polowa, gubernialne sądy wojskowe, Zarząd Archiwów.
W tym szczątkowo zachowanym zespole znajdują się: raporty z działalności Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego; rozporządzenia, ogłoszenia urzędowe, teksty oficjalnych przemówień, skargi i podania obywateli, rozkazy gubernatorstwa i komendantury; materiały związane z Polską Siłą Zbrojną i sprawami polskich jeńców a także wydawane w Warszawie odezwy niemieckich wojskowych komitetów rewolucyjnych. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/531/0/-/046 Rozmowa Cleinowa z przedstawicielem prasy warszawskiej. 1915.08.11 5
1/531/0/-/047 Kanclerz niemiecki o Polsce. Druga część mowy kanclerza niemieckiego Bethmanna-Hollwega, wygłoszona na tajnem posiedzeniu Komisyi budżetowej dnia 9 listopada 1916 roku. b.d. [po 1916.11.09] 3
1/531/0/-/048 Druga część mowy kanclerza niemieckiego wygłoszona na tajnem posiedzeniu komisyi budżetowej dnia 9 XI 1916. b.d. [po 1916.11.09] 3
1/531/0/-/049 Mowa jenerał-gubernatora von Beselera. 1916.12.15 24
1/531/0/-/050 Streszczenie przemówienia generał-gubernatora warszawskiego Hansa von Beselera z dnia 15 grudnia 1916 r. 1916.12.15 4
1/531/0/-/051 Do Jego Ekscelencji Pana Jenerał-Gubernatora Warszawskiego. 1917.06.23 4
1/531/0/-/052 [Anonimowa skarga na nadużycia w działalności Wydziału Zaopatrzenia przy Magistracie m. Warszawy, skierowana do generał-gubernatora Hansa von Beselera, z oczekiwaniem, by rozdział żywności przejęły bezpośrednio władze niemieckie]. b.d. [przed 1917.05.22] 3
1/531/0/-/053 Erledigte Gesuche [Załatwione podania]. 1915-1916 325
1/531/0/-/054 [Podania do Wydziału Paszportowego Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego o paszporty i zezwolenia na wyjazdy; przepustki, telegramy, mandaty za jazdę bez biletu i paszportu] 1916-1918 94
1/531/0/-/055 [Fragment* wykazu osób, które zagubiły paszport, z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, organu wydającego oraz numeru zagubionego dokumentu]. 1918.07.22-09.05 10
1/531/0/-/056 Guzek Wacław. 1916.07.18-08.16 9
1/531/0/-/057 [Podanie jeńca wojennego Piotra Mroczkiewicza do komendanta obozu jenieckiego w Gardelegen o zwolnienie z niewoli]. 1918.01.21 2
1/531/0/-/058 [Podania: Małgorzaty Bąk do szefa powiatu warszawskiego i Marianny Wisieńskiej do generał-gubernatora warszawskiego o zwolnienie ich mężów: Jana Bąka i Aleksandra Wisieńskiego z obozów jenieckich]. 1918.05.03-07.09 14
1/531/0/-/059 [Podanie Franciszka Parola do Cesarsko-Niemieckiego Prezydium Policji w Warszawie o zwolnienie jego brata Jana z obozu jenieckiego]. 1918.07.25-27 8
1/531/0/-/060 [Podanie kpt. Zygmunta Dobrowolskiego do sekcji opieki nad jeńcami-Polakami przy Komisji Wojskowej w Warszawie o zwolnienie z obozu jenieckiego dla oficerów w Neustadt]. 1918.07.02-08.31 13
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

99

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.