Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nuncjatura Stolicy Apostolskiej

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1661-1794
- brak danych - 1661 - 1794
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
francuski
włoski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Nuncujsze papiescy jako stali przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przy polskim dworze królewskim i przy Rzeczypospolitej urzędowali od połowy XVI w. do 1797 r. Po likwidacji nuncjatury warszawskiej część akt o charakterze dyplomatycznym przekazano przez Wiedeń do Rzymu, do Archiwum Watykańskiego. Część akt o charakterze sądowym pozostała na miejscu i w 1808 r. znalazła się w Archiwum Ogólnym Krajowym, poprzedniku AGAD. 3 tzw. Księgi czynności z lat 1740 i 1746-1749 zawierające zapis czynności Trybnału Nuncjatury, 1 tzw. Księga łask z lat 1789-1794 zawierająca rejestr udzielanych przez nuncjuszy dyspens. 4 pliki akt dotyczących misji w Multanach i na Wołoszczyźnie, płacenia przez duchowieństwo polskie kontrybucji na wojnę z Turcją, powołania sufraganii inflanckiej i sporów wokół ordynacji ostrogskiej. Akta nuncjuszy przechowywane są w Archiwum Watykańskim i sukcesywnie publikowane, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

10

10

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.