Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Skarbu Koronnego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1388-1826
- brak danych - 1388 - 1826
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz kartkowy No do cześci działów
inwentarz książkowy Yes dodzialów: 1,2,I-VI,,XLVI,LIV,LVI i Konsygnacja Akt Dawnych Wojskowych-wykaz przedwojenny
Rozbudowana administracja skarbowa dawnej Rzeczypospolitej pozostawiła po sobie obfitą spuścznę archiwalną. Wchodziły w jej skład archiwa urzędu podskarbiego koronnego (Archiwum Podskarbińskie Krakowskie i następnie Archiwum Podskarbińskie Warszawskie), Archiwum Skarbu Nadwornego Królewskiego, Skarb Kwarciany (Rawski), a także archwalia związane z administracją skarbową z czasów Stanisława Augusta. Całość archiwaliów skarbowych dawnej Rzeczypospolitej po rozbiorach znalazła się ostatecznie w tzw. Archiwum Skarbowym, skąd w dwóch partiach, (stąd dwojaka numeracja działów), została przekazana do AGAD. Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska). zespół zmikrofilmowany, materiały skarbowe rozproszone w licznych archiwach i bibliotekach, polskich i zagranicznych poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

1685

1685

0

80.00

80.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.