Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Skarbu Koronnego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1388-1826
- brak danych - 1388 - 1826
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz kartkowy No do cześci działów
inwentarz książkowy Yes dodzialów: 1,2,I-VI,,XLVI,LIV,LVI i Konsygnacja Akt Dawnych Wojskowych-wykaz przedwojenny
Rozbudowana administracja skarbowa dawnej Rzeczypospolitej pozostawiła po sobie obfitą spuścznę archiwalną. Wchodziły w jej skład archiwa urzędu podskarbiego koronnego (Archiwum Podskarbińskie Krakowskie i następnie Archiwum Podskarbińskie Warszawskie), Archiwum Skarbu Nadwornego Królewskiego, Skarb Kwarciany (Rawski), a także archwalia związane z administracją skarbową z czasów Stanisława Augusta. Całość archiwaliów skarbowych dawnej Rzeczypospolitej po rozbiorach znalazła się ostatecznie w tzw. Archiwum Skarbowym, skąd w dwóch partiach, (stąd dwojaka numeracja działów), została przekazana do AGAD. Do dnia dzisiejszego zachowały się następujące działy Archiwum Skarbu Koronnego. Oddział 1 (Rachunki Królewskie), oddział 2 (Rachunki Poselstw), oddział I (Rejestry Podatkowe), oddział II (Rachunki Sejmowe), oddział III (Rachunki Nadworne), oddział IV (Księgi Rekognicji), oddział V (Księgi Kwitów), oddział VI (Księgi Asygnat), oddział XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich), oddział LIV ("Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich"), oddział LVI (Inwentarze dóbr królewskich), oddział 82 ("Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących"), oddział 84 (Księgi addytamentów wojskowych), oddział 85 (Rejestry popisowe wojska koronnego), oddział 86 (Rachunki z przychodów i wydatków na potrzeby wojska). zespół zmikrofilmowany, materiały skarbowe rozproszone w licznych archiwach i bibliotekach, polskich i zagranicznych poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/7/0/1/002 Regestrum distribucionis vicep[rocuratorie] Nove Civitatis [Corczyn]. Percepta census in viceprocuracione Nove Civitatis Corczyn. 1388.09.16-1389.11.03 0
1/7/0/1/003 Registrum domini Hynczkonis vicethezaurarii ad annum primum - secuuntur percepta. 1393.06.20-1395.02.13 0
1/7/0/1/004 Primus liber distribute Cracoviensis. 1393.08.18-1395.01.02 0
1/7/0/1/006 Dochody i wydatki królewskie prowadzone przez podskarbiego Hinczkę z Przemankowa. 1392.06.20-1394.06.29 0
1/7/0/1/007 Registrum distributi viceprocur[atorie] Nove Civitatis Nepolomien[sis] Proschovien[sis] et Zarnovien[sis] 1393.08.18-1395.05.19 0
1/7/0/1/010 Registrum stacionum de anno domini millesimo quadrin[gentesimo] quinto. 1403.09.10-1405.11.29 0
1/7/0/1/010/11 Rachunki podrzęctwa korczyńskiego. 1407.12.18-1408.12.22 0
1/7/0/1/011 Rachunki podrzęctwa korczyńskiego. 1405.09.03-1407.12.17, 1389.10.06-1390.05.21 0
1/7/0/1/012 Rachunki podrzęctwa korczyńskiego. 1415.02.27-1417.03.17 0
1/7/0/1/013 Rachunki podrzęctwa korczyńskiego. 1411.11.28-1414.03.07 0
1/7/0/1/014 Rejestr wydatków w Sączu w r. 1412. 1412.02.14-1412.04.04 0
1/7/0/1/015 De anno domini M CCCC L primo facta est ratio in vigilia Omnium Sanctorum per d. Nicolaum Pyenyazek Magnum Procuratorem Cracoviensem Generalem cum Clemente viceprocuratore suo in Proschouicze tercia et ad quartam ratio sequitur Dominica. 1456.03.21-1457.03.20 0
1/7/0/1/016 Regestrum Stipendariorum - Spisy rot. 1471.08.14-1471.11.01 0
1/7/0/1/017 Rachunki z pobranych kwot i wydatków rozmaitych w czasie podróży króla Władysława do Czech w r. 1471 przez Tomasza Tramczyńskiego i innych ułożone. 1471.06.18-1472.06.02 0
1/7/0/1/018 Regestrum generalium per me Thomam Tramczinsky Crac[oviensis] Pozn[aniensis] et Lanc[iciensis] canonicum ac aule vicethesaurarium de AD 1474 … 1474.01.21-1475.09.16 0
1 2 3 4 ... 46 47 48 49 50 ... 94 95 96 97

Amount of archival material

1685

1685

0

80.00

80.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.