Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Kameralne

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1700-1796
- brak danych - 1700 - 1796
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
włoski
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Nazwę Archiwum Kameralnego noszą akta instytucji zarządzającej dobrami i innymi dochodami przeznaczonymi na utrzymanie króla i jego dworu, utworzonej w początkach panowania Augusta II i funkcjonującej pod różnymi nazwami do 1796 r. Akta te po rozbiorach potraktowano jako prywatną własność Stanisława Augusta i po jego śmierci odziedziczył je Józef Poniatowski, następnie zaś drogą dalszego dziedziczenia znalazło się w archiwum Potockich z Jabłonny. Wydzielone w osobny zespół w AGAD. Z czasów panowania Augusta II zachowały się niewielkie fragmenty akt Sądów Skarbowych, Komisji JKM Skarbowej, ekonomii królewskich, żup wielickich i bocheńskich, Kasy Generalnej Polskiej. Z czasów panowania Augusta III zachowały się akta czynności Komisji Skarbu Królewskiego, raporty Komisji kierowane do króla i odpowiedzi na nie, akta ekonomii królewskich, celne, solne. Z czasów panowania Stanisława Augusta zachowały się obszernie akta dotyczące działalności komisji, akta ekonomii królewskich, akta solne, mennicze, celne, rachunki budowli królewskich oraz akta Kasy Generalnej Królewskiej. zespół zmikrofilmowany; 1963-3603 j.a.; 1997-3599 j.a., 66,5 m.b.(po skontrum-brak sygn. III/444, III/472, III/1110, III/1450); poprzednia kartę sporządziła w 1963 r. G. Iwanowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/8/0/1/I/1 [Różne pisma i materiały brulionowe z czynności Sądów Skarbowych i komisji Skarbu Królewsiego np.: reskrypt Augusta II na instygatorię ekonomii grodzieńskiej, prośby do króla, do sądów i do Komisji, wyciągi z protokółów posiedzeń Komisji Skarbu Królewskiego, sumariusz płacy rocznej, praktykowanej w Koronie.] 1700-1733 0
1/8/0/1/I/2 [Bruliony protokołów posiedzeń Sądów Skarbowych Królewskich i raportów do króla. Akta dotyczą administrowania w ekonomiach królewskich: litewskich i koronnych.] 1713-1720 0
1/8/0/1/I/3 [Wyciągi z protokołów posiedzeń Sądów Skarbowych Królewskich oraz zarządzenia królewskie, dotyczące administracji salin w Wieliczce i Bochni.] 1723-1729 0
1/8/0/1/I/4 [Protocols … / posiedzeń Kamery, dotyczące administrowanie w ekonomich królewskich, koronnych i litewskich.] 1731-1731 0
1/8/0/1/I/5 [Relation á Sa Majestè … et resolutions … /Raporty Sądów Skarbowych Królewskich do Augusta II i rezolucje królewskie m. in.w sprawie salin w Bochni i Wieliczce.] 1712-1712 0
1/8/0/1/I/6 [Minutes des rapports faits á Sa Majestè … Copies couchèes au met des rapports faits á Sa Majestè par la Commission du Trèsor.] 1731-1732 0
1/8/0/1/I/7 [Przywilej na starostwa horodenskoje i berestejskoie i na derżawy mohylewskuiu, szewlęskuiu i na inszyje wołosty i dwory do tych starostw należaczyje ku opatreniu stołu i skarbu Jeho Krolewskoj Miłosty ot Reczy Pospolitoie Welikoho Kniaz. Litewskaho upewnienie i moc sejmowoju utwerzenie.] 1588-1588 0
1/8/0/1/I/8 [Specyfikacja ekonomii królewskich i dóbr koronnych oraz tabele dotyczące wpływów i wydatków kasy generalnej królewskiej.] 1718-1719 0
1/8/0/1/I/9 [Dokumenty różne dotyczące ekonomii grodzieńskiej, olitskiej - inwentarz leśnictw stryjowskiego i bersztańskiego, kontrakty taryfy dymów, repartycje hiberny i dyspartymenty podatków.] 1640-1732 0
1/8/0/1/I/10 Inwentarz przyjęcia dworów starostwa grodzieńskiego po śmierci nieboszczyka Pana Aleksandra Chodkiewicza … starosty grodzieńskiego i mohylewskiego … i podanie Panu Stefanowi Bielawskiemu, dworzaninowi Króla Imci staroście kruszwickiemu … ] 1578-1578 0
1/8/0/1/I/11 Generalna leśnictwa persztuńskiego rewizja przez nas Ernesta Denhoffa, łowczego W.Ks..Lit. … Jana Kazimierza Kierdeja marszałka grodzieńskiego Filipowskiego, Przewalskiego, Jana Gorzeńskiego, starogardskiego starostów … od JKMci i Rzplitej do leśnictw W.Ks.Lit. Zesłanych komisarzów w roku 1679 w tym że leśnictwie odprawiona. 1679-1679 0
1/8/0/1/I/12 Komisja w leśnictwach białowieskim, sokolskim i nowodworskim za szczęśliwego panowania N.Króla Jmci Augusta II. 1700-1700 0
1/8/0/1/I/13 Rewizja za ordynacją JKMci P … N … Miłościwego i Skarbu Jego Pańskiego Nadwornego, to jest w ekonomii grodzieńskiej, leśnictwach - sokolskim, nowodworskim, persztuńskim … 1700-1796 0
1/8/0/1/I/14 [Lustracja, inwentarze i nne akta dotyczące ekonomii kozienickiej.] 1659-1730 0
1/8/0/1/I/15 Relacja do statu ekonomiej kozienickiej i p innych interwencjach 1729-1730 0
1 2 3 4 ... 70 71 72 73 74 ... 141 142 143 144

Amount of archival material

3599

3599

0

66.50

66.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.