Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Królewsko Pruskie Kolegium do Spraw Handlu i Marynarki Handlowej w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1805 - 1860; 1873-1881
Königlichen Preussische Kommerz und Admiralitätskollegium Danzig 1805 - 1860
1873 - 1881
- brak danych - tak
administracja specjalna - przemysł i handel niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Certyfikaty statkow handlowych. Wynik skontrum [1995-1997]: 36 j.a./0,2 m.b.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/13/0/1/1 Certyfikat statku "Perseverance" wydany w Gdańsku w r. 1805 Ponowne włączenie do pruskiego rejstreu statków 1805-1824 0
10/13/0/1/2 Certyfikat statku "Carolina Friederica" wydany w Świnoujściu w r.1813 Zmiany właścicieli, areszty, licytacje 1813-1829 0
10/13/0/1/3 Certyfikat statku "John William" - poprzednio zwany Persverance wydany w Gdańsku w r. 1820 Zmiany właścicieli. W r.1850 zmiana nazwy statku na "Sacramentoi 1820-1850 0
10/13/0/1/4 Certyfikat statku "Perseverance" wydany w Gdańsku w r.1824. Zmiany właścicieli, pożyczki 1824-1828 0
10/13/0/1/5 Certyfikat statku "Nordstern" wydany w Królewcu w r. 1826. Zestawy, areszty, zmiany właścicieli. W r. 1849 zmiany nazwy właścicieli. W r.1849 zmiany nazwy na "California" 1926-1949 0
10/13/0/1/6 Certyfikat statku "Friedrich Wilhelm III" wydany w Gdańsku w r. 1827. Zmiany właścicieli 1827-1855 0
10/13/0/1/7 Certyfikat statku "Iduna" wydany w Szczecinie w r. 1827 Zmiana właściciela i nazwy statku na "Solide" 1827-1846 0
10/13/0/1/8 Certyfikat statku "Pauline" wydany w Krolewcu w r. 1827. Zestawy, areszty, zmiany właścicieli, zmiany konstrukcji statku 1827-1833 0
10/13/0/1/9 Certyfikat statku "Siligence", wydany w Gdańsku w r. 1828. Zmiany właścicieli, pożyczki 1828-1839 0
10/13/0/1/10 Certyfikat statku "Mariane" wydany w Królewcu w r. 1828. Zmiany właścicieli. W r.1845 zmiana nazwy statku na "Johanne" 1828-1845 0
10/13/0/1/11 Certyfikat statku "Elisabeth" wydany w Gdańsku w r. 1829 1829-1829 0
10/13/0/1/12 Certyfikat statku "Minerva", wydany w Elblągu w r. 1830 1830-1830 0
10/13/0/1/13 Certyfikat statku "Amaiie" wydany w Gdańsku w r. 1834 1834-1834 0
10/13/0/1/14 Certyfikat statku "Henriette" wydany w Szczecinie w r. 1835 Pożyczka, zmiana właściciela i zzmiana nazwy statku w r.1841 na "Wilhelm" 1835-1841 0
10/13/0/1/15 Certyfikat statku "Lucifer", wydany w Szczecinie w r. 1835/ Zmiany właścicieli. Zmiany nazwy statku w r. 1839 na "Henricus" a w r.1841 na "Renate" 1835-1841 0
1 2 3

Amount of archival material

36

36

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.