^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 10/14/0 Prezydium Policji w Gdańsku » Series:: 5 Kartoteka » File/unit:: 7252

Karty meldunkowe: Friedrichkeit - Friese

Archiwum Państwowe w Gdańsku
dokumentacja aktowa 7252
- brak danych -
- brak danych -
data not found niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8
...
17 18 19 20

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -