Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Policji w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1840 - 1945
Polizeipräsidium Danzig 1840 - 1945
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Królewski Zarząd Policji (Königliche Polizeiverwaltung) utworzono w 1814 r. Prezydentem Policji mianowano majora von Vegesack. Zakres jego działalności określono rozporządzeniem królewskim z dnia 4 października 1814 r. Teren miasta podzielono na rewiry policyjne z komisarzami na czele. Prezydentowi Policji podlegał również Królewski Urząd Portowy i Królewski Urząd Pilotów w Nowym Porcie. W 1834 r. Prezydium Policji przemianowano na Królewską Dyrekcję Policji (Königliche Polizeidirektion). Od 1905 r. urząd działał pod nazwą Królewskie Prezydium Policji (Königliche Polizeipräsidium). Ponowna zmiana nastąpiła po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, od kiedy nazwa brzmiała Prezydium Policji (Polizeipräsidium). Zakończenie jego działalności nastąpiło z końcem II wojny światowej. Podstawowym zadaniem policji było zapewnienie spokoju publicznego i bezpieczeństwa państwa oraz panującego ustroju. W szczególności zajmowała się sprawami obcokrajowców, paszportów, ewidencji mieszkańców (obowiązek meldunkowy), inwigilacji podejrzanych. Sprawowała nadzór nad przemysłem, rzemiosłem i handlem. Kontrolowała służbę najemną, włóczęgów i żebraków. Policji podlegał nadzór budowlany i ochrona przeciwpożarowa; kontrola obyczajności (domy publiczne, hotele); porty i żegluga, sprawy sanitarne, choroby zakaźne. W drugiej połowie XIX w. na czoło zaczęły się wysuwać nowe zadania: nadzór i zwalczenie opozycji politycznej, komunikacja kolejowa i samochodowa, pozwolenia na broń, opieka nad nieletnimi, nadzór nad wyszynkiem napojów alkoholowych, nadzór nad budownictwem. Po pierwszej wojnie światowej wyłączono porty i żeglugę. W okresie wojny 1939-1945 doszły: zmiana nazwisk, kontrola jeńców wojennych i robotników przymusowych, zwalczanie działań nieprzyjaciela, kontrola cen, ochrona przeciwlotnicza, policja portowa (port i żegluga przeszły na powrót do Prezydium Policji). Terytorialnie Prezydium obejmowało obszar administracyjny miasta, przedmieścia oraz samodzielne miejscowości, położone w pobliżu Gdańska, a po 1918 r. cały obszar Wolnego Miasta Gdańska. Do 1918 r. podlegało władzom naczelnym w Berlinie, a w latach 1920-1939 Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. (Na podstawie wstępu do inwentarza i przewodnika Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 r., oprac. Cz.Biernat, Warszawa 1992.) Wydział 1: rozkazy Komendy, udział posterunku policji w Sopocie w działaniach wojennych 1939 r. na froncie gdyńskim, obrona przeciwlotnicza, wykaz rysunków technicznych dotyczących zabytków 1939-1945, sygn. 1-8; Wydział 2: wykorzystanie basenu Westerplatte do przeładunku towarów, policja portowa, oznaczenia statków, promy, żegluga przybrzeżna w porcie, na Wiśle i na Nogacie, nabrzeża, wydmy, nadzór nad kąpieliskami 1922-1942, sygn. 9-51; molo w Sopocie 1929-1939, sygn. 6563; rejestr jednostek pływających 1886-1945, sygn. 6564-6570, 6959; urządzenia hydrotechniczne na nabrzeżach 1880-1944, sygn. 6571- 6949, 6957-6958; zmiany nazwisk polskich na niemieckie według układu alfabetycznego 1939-1943, sygn. 52-5917; Wydział 4: wyszynk, muzycy podwórkowi, przestrzeganie niedziel i świąt, festyny, widowiska, kontrola cen 1902-1945, sygn. 5918-5944; nadzór nad Polakami i stowarzyszeniami 1898-1919, sygn. 6950-6956; Wydział 5: nadawanie obywatelstwa gdańskiego Żydom 1922-1932, mandaty karne 1939-1944, sygn. 5945-5950; zarządzenia dot. Polaków i robotników przymusowych 1939-1944, sygn. 6528; Wydział P: akta personalne 1902-1944, sygn. 5951-6562. Kartoteka meldunkowa ok. 1840-1923 sygn. 7000-itd. Plany fragmentów Gdańska (ulice, plany, dzielnice) sygn. 14,4. - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Kartoteka
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/14/0/5/7000 Karty meldunkowe: Aalberg - Abramsohn - 280
10/14/0/5/7001 Karty meldunkowe: Abratis - Adams - 344
10/14/0/5/7002 Karty meldunkowe: Adamscheit - Adlon - 273
10/14/0/5/7003 Karty meldunkowe: Admonski - Agustin - 229
10/14/0/5/7004 Karty meldunkowe: Ahfeld - Albatzki - 268
10/14/0/5/7005 Karty meldunkowe: Albecki - Albowski - 202
10/14/0/5/7006 Karty meldunkowe: Albrantowitz - Albrecht Johannes - 275
10/14/0/5/7007 Karty meldunkowe: Albrecht Joseph - Albroseit - 228
10/14/0/5/7008 Karty meldunkowe: Albuschat - Allenkirch - 308
10/14/0/5/7009 Karty meldunkowe: Allenstein - Altoff - 310
10/14/0/5/7010 Karty meldunkowe: Altrock - Anaczkowski - 312
10/14/0/5/7011 Karty meldunkowe: Anbuhl - Andrees - 293
10/14/0/5/7012 Karty medlunkowe: Andres - Andrees - 284
10/14/0/5/7013 Karty meldunkowe: Ankaerona - Anzichan - 269
10/14/0/5/7014 Karty meldunkowe: Apel - Arends - 219
10/14/0/5/7015 Karty meldunkowe: Arendt - Arendt Klara - 326
10/14/0/5/7016 Karty meldunkowe: Arendt Laura - Armuss - 332
10/14/0/5/7017 Karty meldunkowe: Arnauld - Arndt Johannes - 265
10/14/0/5/7018 Karty meldunkowe: Arndt Joseph - Arnswald - 272
10/14/0/5/7019 Karty meldunkowe: Aron - Aspolm - 231
10/14/0/5/7020 Karty meldunkowe: Assenmacher - Aufranc - 259
10/14/0/5/7021 Karty meldunkowe: Aug - Ayoke - 190
10/14/0/5/7022 Karty meldunkowe: Baabe -Babusch - 196
10/14/0/5/7023 Karty meldunkowe: Bach - Bachutzka - 328
10/14/0/5/7024 Karty meldunkowe: Baciniewski - Baeck - 291
10/14/0/5/7025 Karty meldunkowe: Baecker - Baenisch - 329
10/14/0/5/7026 Karty meldunkowe: Baer - Bagusz - 287
10/14/0/5/7027 Karty meldunkowe: Bahker - Bahr - 328
10/14/0/5/7028 Karty meldunkowe: Bahrdt - Baldus - 309
10/14/0/5/7029 Karty meldunkowe: Baleininger - Balnus - 346
10/14/0/5/7030 Karty meldunkowe: Balnuweit - Bamberger - 287
10/14/0/5/7031 Karty meldunkowe: Bambowski - Bansemir - 337
10/14/0/5/7032 Karty meldunkowe: Bansen -Bardusch - 315
10/14/0/5/7033 Karty meldunkowe: Bareire - Bark - 339
10/14/0/5/7034 Karty meldunkowe: Barkanowitz - Barschke - 284
10/14/0/5/7035 Karty meldunkowe: Barschki - Bartenwerffer - 302
10/14/0/5/7036 Karty meldunkowe: Barth - Bartsch Bruno - 311
10/14/0/5/7037 Karty meldunkowe: Bartsch Carl - Bartsch Josef - 297
10/14/0/5/7038 Karty meldunkowe: Bartsch Julianna - Bartz - 315
10/14/0/5/7039 Karty meldunkowe: Bartzel - Basseck - 342
10/14/0/5/7040 Karty meldunkowe: Bassendowski -Batzyk - 347
10/14/0/5/7041 Karty meldunkowe: Bauach - Bauer - 303
10/14/0/5/7042 Karty meldunkowe: Bauereisen - Baumann - 304
10/14/0/5/7043 Karty meldunkowe: Baumbach -Baumm - 292
10/14/0/5/7044 Karty meldunkowe: Baumotte - Beck - 322
10/14/0/5/7045 Karty meldunkowe: Becker Adolf - Becker Gustav - 298
10/14/0/5/7046 Kartry meldunkowe: Becker Hedwig - Becker Wolff - 295
10/14/0/5/7047 Karty meldunkowe: Beckereit - Beetz - 314
10/14/0/5/7048 Karty meldunkowe: Befeld - Behnke - 317
10/14/0/5/7049 Karty meldunkowe: Behnkendorf -Behrendson - 258
10/14/0/5/7050 Karty meldunkowe: Behrendt Abraham - Behrendt Hulda - 312
10/14/0/5/7051 Karty meldunkowe: Behrendt Ida - Behrenz - 321
10/14/0/5/7052 Karty meldunkowe: Behring - Beisner - 286
10/14/0/5/7053 Karty meldunkowe: Beissel - Bellack - 299
10/14/0/5/7054 Karty meldunkowe: Bellgardt - Bendig - 329
10/14/0/5/7055 Karty meldunkowe: Bendikowski - Berendt Gottfried - 0
10/14/0/5/7056 Karty meldunkowe: Berendt Hedwig - Berg - 341
10/14/0/5/7057 Karty meldunkowe: Bergan - Berlau - 279
10/14/0/5/7058 Karty meldunkowe: Berlowitz - Bernhard - 285
10/14/0/5/7059 Karty meldunkowe: Bernhardi - Berszinski - 291
10/14/0/5/7060 Karty meldunkowe: Bertallot - Beuster - 291
10/14/0/5/7061 Karty meldunkowe: Beutel - Beyer Friedrich - 303
10/14/0/5/7062 Karty meldunkowe: Beyer George - Beyersdorff - 273
10/14/0/5/7063 Karty meldunkowe: Beyes - Biefeldt - 312
10/14/0/5/7064 Karty meldunkowe: Biegajewski - Bielowski - 271
10/14/0/5/7065 Karty meldunkowe: Bielska -Bietschke - 304
10/14/0/5/7066 Karty meldunkowe: Bigalski - Bindemann - 255
10/14/0/5/7067 Karty meldunkowe: Binder - Birkle - 284
10/14/0/5/7068 Karty meldunkowe: Birkmann - Blandowski - 218
10/14/0/5/7069 Karty meldunkowe: Blank - Blaschkowsky - 304
10/14/0/5/7070 Karty meldunkowe: Blaschneck - Bley - 277
10/14/0/5/7071 Karty meldunkowe: Bliesing - Block - 348
10/14/0/5/7072 Karty meldunkowe: Blockhaus - Blugowski - 302
10/14/0/5/7073 Karty meldunkowe: Bluhm - Blumenthal - 331
10/14/0/5/7074 Karty meldunkowe: Bobienski - Bock Peter - 320
10/14/0/5/7075 Karty meldunkowe: Bock Richard - Boehm Emma - 315
10/14/0/5/7076 Karty meldunkowe: Boehm Ferdinand - Böhme - 327
10/14/0/5/7077 Karty meldunkowe: Boehncke - Böhnling - 347
10/14/0/5/7078 Karty meldunkowe: Boehrend - Boeschermann - 321
10/14/0/5/7079 Karty meldunkowe: Boese - Boettcher - 273
10/14/0/5/7080 Karty meldunkowe: Böttcher - Böttger - 251
10/14/0/5/7081 Karty meldunkowe: Boffski - Bohlmann - 358
10/14/0/5/7082 Karty meldunkowe: Bohm - Boldo - 291
10/14/0/5/7083 Karty meldunkowe: Boldt - Bolle - 285
10/14/0/5/7084 Karty meldunkowe: Bolleiter - Boly - 274
10/14/0/5/7085 Karty meldunkowe: Bolz - Bonin - 323
10/14/0/5/7086 Karty meldunkowe: Boninski - Borchart - 267
10/14/0/5/7087 Karty meldunkowe: Borcherdt - Borchhardt - 245
10/14/0/5/7088 Karty meldunkowe: Borck - Borkowitz - 232
10/14/0/5/7089 Karty meldunkowe: Borkowska - Borkowsky - 359
10/14/0/5/7090 Karty meldunkowe: Borlach - Borowitz - 375
10/14/0/5/7091 Karty meldunkowe: Borowska - Borowsky - 321
10/14/0/5/7092 Karty meldunkowe: Borowy - Borsdorff - 262
10/14/0/5/7093 Karty meldunkowe: Borse - Bosansky - 270
10/14/0/5/7094 Karty meldunkowe: Bosch - Bosque - 225
10/14/0/5/7095 Karty meldunkowe: Boss - Boxsinger - 219
10/14/0/5/7096 Karty meldunkowe: Boy - Brabrand - 229
10/14/0/5/7097 Karty meldunkowe: Brach - Bramson - 267
10/14/0/5/7098 Karty meldunkowe: Brand - Brandt Fritz - 280
10/14/0/5/7099 Karty meldunkowe: Brandt Georg - Brandt Wilhelmine - 302
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

7846

7846

0

51.52

51.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.