Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Policji w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1840 - 1945
Polizeipräsidium Danzig 1840 - 1945
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Królewski Zarząd Policji (Königliche Polizeiverwaltung) utworzono w 1814 r. Prezydentem Policji mianowano majora von Vegesack. Zakres jego działalności określono rozporządzeniem królewskim z dnia 4 października 1814 r. Teren miasta podzielono na rewiry policyjne z komisarzami na czele. Prezydentowi Policji podlegał również Królewski Urząd Portowy i Królewski Urząd Pilotów w Nowym Porcie. W 1834 r. Prezydium Policji przemianowano na Królewską Dyrekcję Policji (Königliche Polizeidirektion). Od 1905 r. urząd działał pod nazwą Królewskie Prezydium Policji (Königliche Polizeipräsidium). Ponowna zmiana nastąpiła po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, od kiedy nazwa brzmiała Prezydium Policji (Polizeipräsidium). Zakończenie jego działalności nastąpiło z końcem II wojny światowej. Podstawowym zadaniem policji było zapewnienie spokoju publicznego i bezpieczeństwa państwa oraz panującego ustroju. W szczególności zajmowała się sprawami obcokrajowców, paszportów, ewidencji mieszkańców (obowiązek meldunkowy), inwigilacji podejrzanych. Sprawowała nadzór nad przemysłem, rzemiosłem i handlem. Kontrolowała służbę najemną, włóczęgów i żebraków. Policji podlegał nadzór budowlany i ochrona przeciwpożarowa; kontrola obyczajności (domy publiczne, hotele); porty i żegluga, sprawy sanitarne, choroby zakaźne. W drugiej połowie XIX w. na czoło zaczęły się wysuwać nowe zadania: nadzór i zwalczenie opozycji politycznej, komunikacja kolejowa i samochodowa, pozwolenia na broń, opieka nad nieletnimi, nadzór nad wyszynkiem napojów alkoholowych, nadzór nad budownictwem. Po pierwszej wojnie światowej wyłączono porty i żeglugę. W okresie wojny 1939-1945 doszły: zmiana nazwisk, kontrola jeńców wojennych i robotników przymusowych, zwalczanie działań nieprzyjaciela, kontrola cen, ochrona przeciwlotnicza, policja portowa (port i żegluga przeszły na powrót do Prezydium Policji). Terytorialnie Prezydium obejmowało obszar administracyjny miasta, przedmieścia oraz samodzielne miejscowości, położone w pobliżu Gdańska, a po 1918 r. cały obszar Wolnego Miasta Gdańska. Do 1918 r. podlegało władzom naczelnym w Berlinie, a w latach 1920-1939 Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. (Na podstawie wstępu do inwentarza i przewodnika Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 r., oprac. Cz.Biernat, Warszawa 1992.) Wydział 1: rozkazy Komendy, udział posterunku policji w Sopocie w działaniach wojennych 1939 r. na froncie gdyńskim, obrona przeciwlotnicza, wykaz rysunków technicznych dotyczących zabytków 1939-1945, sygn. 1-8; Wydział 2: wykorzystanie basenu Westerplatte do przeładunku towarów, policja portowa, oznaczenia statków, promy, żegluga przybrzeżna w porcie, na Wiśle i na Nogacie, nabrzeża, wydmy, nadzór nad kąpieliskami 1922-1942, sygn. 9-51; molo w Sopocie 1929-1939, sygn. 6563; rejestr jednostek pływających 1886-1945, sygn. 6564-6570, 6959; urządzenia hydrotechniczne na nabrzeżach 1880-1944, sygn. 6571- 6949, 6957-6958; zmiany nazwisk polskich na niemieckie według układu alfabetycznego 1939-1943, sygn. 52-5917; Wydział 4: wyszynk, muzycy podwórkowi, przestrzeganie niedziel i świąt, festyny, widowiska, kontrola cen 1902-1945, sygn. 5918-5944; nadzór nad Polakami i stowarzyszeniami 1898-1919, sygn. 6950-6956; Wydział 5: nadawanie obywatelstwa gdańskiego Żydom 1922-1932, mandaty karne 1939-1944, sygn. 5945-5950; zarządzenia dot. Polaków i robotników przymusowych 1939-1944, sygn. 6528; Wydział P: akta personalne 1902-1944, sygn. 5951-6562. Kartoteka meldunkowa ok. 1840-1923 sygn. 7000-itd. Plany fragmentów Gdańska (ulice, plany, dzielnice) sygn. 14,4. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/14/0/1/1 Kommandobefehle 1943-1943 0
10/14/0/1/2 Kommandobefehle 1944-1944 0
10/14/0/1/3 Kommandobefehle 1945-1945 0
10/14/0/1/4 Zusammenstellung der zur Zahlung angewiesenen Kosterechungen ueber Gebuehrnisse fuer Angehoerige der Polizei-Reserwe 1939-1940 0
10/14/0/1/5 Entwuerfe und Abschriften. (Wojna na odcinku Orłowo-Sopot-Oliwa. Zestawienie personalne. Posterunek Sopot, Oliwa) 1939-1940 0
10/14/0/1/6 Rektorat der Pallottiner, Danzig 1945-1945 0
10/14/0/1/7 Akta dotyczące obrony przeciwlotniczej 1942-1944 0
10/14/0/1/8 Verzeichnis der luftsicher untergebrachten Zeichnungen (Dotyczy zabytków z Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku) 1939-1945 0
10/14/0/2.2/5951 Abraham Johannes 1939-1944 0
10/14/0/2.2/5952 Antelmann Richard Paul (vol. A). 1920-1944 0
10/14/0/2.2/5953 Antelmann Richard Paul (vol. B). 1920-1944 0
10/14/0/2.2/5954 Antelmann Richard Paul (vol. C). 1920-1944 0
10/14/0/2.2/5955 Autenrieb Charlotte, geb. Mueller. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/5956 Baecker Margaretha, geb. Rathke. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/5957 Ballschuss Hedwig. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/5958 Behnke Mathilde. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/5959 Behrend Ernst. 1918-1944 0
10/14/0/2.2/5960 Berger Herbert. 1940-1942 0
10/14/0/2.2/5961 Berger Paul 1919-1939 0
10/14/0/2.2/5962 Bergmann Margarete. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/5963 Berliner Erika, geb. Wasełowska. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/5964 Beserau Gertrud, geb. Flissikowski. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/5965 Bethkenhagen August. 1938-1940 0
10/14/0/2.2/5966 Bialke Leo. 1920-1942 0
10/14/0/2.2/5967 Bieber Karl. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/5968 Biester Ida, geb. Schlicht. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/5969 Blankenberg Johannes. 1926-1944 0
10/14/0/2.2/5970 Bluhm Gertrud, geb. Herholz. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/5971 Bohl Kurt. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/5972 Bonin Ingrid. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/5973 Borbe Gertrud. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/5974 Boettcher Artur. 1931-1944 0
10/14/0/2.2/5975 Brandes - Mesch Marta, geb. Hesse. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/5976 Brost Fritz. 1921-1944 0
10/14/0/2.2/5977 Bruhn Hermann. 1933-1944 0
10/14/0/2.2/5978 Buchweitz Adellaid, geb. Strozowski. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/5979 Buddatsch Helmut. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/5980 Burkhard Helene, geb. Biernath. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/5981 Buschmann Artur. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/5982 Buettner Margarethe. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/5983 Collier Hedwig, geb. Heinrich. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/5984 Czerwinski Josef. (vol. A). 1907-1931 0
10/14/0/2.2/5985 Czerwinski Josef. (vol. B). 1907-1931 0
10/14/0/2.2/5986 Czerwinski Josef. (vol. C). 1907-1931 0
10/14/0/2.2/5987 Czerwinski Josef. (vol. D). 1907-1931 0
10/14/0/2.2/5988 Czischke Gustaw. 1930-1943 0
10/14/0/2.2/5989 Dahms Hedwig geb. Osloff. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/5990 Damps Franz. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/5991 Darga Bruno. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/5992 Dellki Charlotte geb. Heinemann. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/5993 Dey Hugo. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/5994 Dirksen Alma. 1926-1944 0
10/14/0/2.2/5995 Dissner Adolf. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/5996 Dombrowski Kaethe. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/5997 Droegenkamp Otto. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/5998 Dworacki Hildegard. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/5999 Ebner Fritz. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6000 Eckermann Ernst. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6001 Eder Frieda geb. Wittwer. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6002 Eder Martha geb. Suckau. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6003 Ehlers Margarete geb. Penner. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6004 Ehwald Max. 1920-1942 0
10/14/0/2.2/6005 Engel Hildegard geb. Lemke. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6006 Engelbrecht Ida geb. Noetzel. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6007 Engler Franz. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6008 Ennulat Heinrich Albet (vol. A). 1922-1941 0
10/14/0/2.2/6009 Ennulat Heinrich Albet (vol. B). 1922-1941 0
10/14/0/2.2/6010 Ennulat Heinrich Albet. 1922-1941 0
10/14/0/2.2/6011 Erbe Rudi. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6012 Erdmann Klaus (vol. A). 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6013 Erdmann Klaus (vol. B). 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6014 Erdmann Klaus (vol. C). 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6015 Ewwld Karl (vol. A). 1933-1943 0
10/14/0/2.2/6016 Ewwld Karl (vol. B). 1933-1943 0
10/14/0/2.2/6017 Ewwld Karl (vol. C). 1933-1943 0
10/14/0/2.2/6018 Ewwld Karl (vol. D). 1933-1943 0
10/14/0/2.2/6019 Ewert Gustaw (vol. A). 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6020 Ewert Gustaw (vol. B). 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6021 Ewert Gustaw (vol. C). 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6022 Fabricius Artur. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6023 Falliner Willy (vol. A). 1901-1944 0
10/14/0/2.2/6024 Falliner Willy (vol. B1). 1901-1944 0
10/14/0/2.2/6025 Falliner Willy (vol. B2). 1901-1944 0
10/14/0/2.2/6026 Falliner Willy (vol. C). 1901-1944 0
10/14/0/2.2/6027 Febra Franz Aleksander (vol. A). 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6028 Febra Franz Aleksander (vol. B). 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6029 Febra Franz Aleksander (vol. C). 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6030 Febrau Wolfgang (vol. A). 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6031 Febrau Wolfgang (vol. B). 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6032 Febrau Wolfgang (vol. C). 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6033 Fehlau Edeltraut. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6034 Fenske Frieda geb. Lehrke. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6035 Fikau Friedrich. 1934-1942 0
10/14/0/2.2/6036 Fischer Otto. 1920-1944 0
10/14/0/2.2/6037 Fittkau Klara geb.Kriese. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6038 Flach Artur. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6039 Fliege Bruno. 1919-1943 0
10/14/0/2.2/6040 Flindt Siegfried. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6041 Flint Karl Friedrich Wilhelm (vol. A). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6042 Flint Karl Friedrich Wilhelm (vol. B). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6043 Flint Karl Friedrich Wilhelm (vol. C). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6044 Folgnandt Siegfried (vol. A). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6045 Folgnandt Siegfried (vol. B). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6046 Folgnandt Siegfried (vol. C). 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6047 Foth Gertrud, geb. Haak. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6048 Frank Gertrud. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6049 Frank Paula. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6050 Friedrich Hildegard. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6051 Froese Elisabeth. 1944-1945 0
10/14/0/2.2/6052 Fuchs Grete geb. Komm. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6053 Gabe Wilhelmine. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6054 Garski Christel. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6055 Geisler Walter (vol. A). 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6056 Geisler Walter (vol. B). 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6057 Geisler Walter (vol. C). 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6058 Gellwitz Johanna. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6059 Gelsz Kurt Erhardt (vol. A). 1923-1943 0
10/14/0/2.2/6060 Gelsz Kurt Erhardt (vol. B). 1923-1943 0
10/14/0/2.2/6061 Gelsz Kurt Erhardt (vol. C). 1923-1943 0
10/14/0/2.2/6062 Gelsz Kurt Erhardt (vol. D). 1923-1943 0
10/14/0/2.2/6063 Gembert Katharine, geb. Lorenz. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6064 Geng Valeria. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6065 Geschke Ernst. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6066 Gohr Klara geb. Wetzling. 1940-1945 0
10/14/0/2.2/6067 Goike Angelika. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6068 Golz Margarete. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6069 Goetze Edeltraut geb. Lade. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6070 Graf Erne. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6071 Graf Emil (vol. A). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6072 Graf Emil (vol. B). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6073 Graf Emil (vol. C). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6074 Graf Emil (vol. D). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6075 Granzow - Emden Luise. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6076 Grapp Margarete. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6077 Greitsch Ernst. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6078 Grimm Liselotte. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6079 Groll Anna. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6080 Groll Otto. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6081 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. A). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6082 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. B). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6083 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. C). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6084 Gringmann Erich Hermann (vol. A). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6085 Gringmann Erich Hermann (vol. B). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6086 Gringmann Erich Hermann (vol. C). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6087 Groth August. 1909-1939 0
10/14/0/2.2/6088 Groth (Groszewski) Bruno. 1930-1945 0
10/14/0/2.2/6089 Groth Willy (vol. A). 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6090 Groth Willy (vol. B). 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6091 Groth Willy (vol. C). 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6092 Haase Elly. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6093 Haase Karl (vol. A). 1919-1942 0
10/14/0/2.2/6094 Haase Karl (vol. B1). 1926-1930 0
10/14/0/2.2/6095 Haase Karl (vol. B2). 1926-1942 0
10/14/0/2.2/6096 Haase Karl (vol. C). 1926-1944 0
10/14/0/2.2/6097 Hallmann Elli geb. Wroblewski. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6098 Hangohr Paul. 1914-1939 0
10/14/0/2.2/6099 Hanke Erna geb. Kosowski. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6100 Harthun Rudolf. 1920-1942 0
10/14/0/2.2/6101 Hawich Paul. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6102 Heek Julius (vol. A). 1907-1910 0
10/14/0/2.2/6103 Heek Julius (vol. C). 1911-1944 0
10/14/0/2.2/6104 Heek Julius (vol. D). 1905-1905 0
10/14/0/2.2/6105 Heinrich Olga. 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6106 Hennig Ernst. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6107 Hennke Otto (vol. A). 1925-1943 0
10/14/0/2.2/6108 Hennke Otto (vol. Ba). 1910-1923 0
10/14/0/2.2/6109 Hennke Otto (vol. Bb). 1925-1942 0
10/14/0/2.2/6110 Hennke Otto (vol. C). 1912-1943 0
10/14/0/2.2/6111 Hermann Ursula geb. Tappe. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6112 Herrndorf Meta. 1927-1943 0
10/14/0/2.2/6113 Hesske Kurt Albert (vol. A). 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6114 Hesske Kurt Albert (vol. B). 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6115 Hesske Kurt Albert (vol. C). 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6116 Hildebrandt Frieda geb.Lehrke. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6117 Hildebrandt Frieda. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6118 Hintz Ida geb. Prangnowski. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6119 Hinz Ernst. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6120 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. A). 1929-1943 0
10/14/0/2.2/6121 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. B). 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6122 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. C). 1929-1942 0
10/14/0/2.2/6123 Gogenfeld Fritz. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6124 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. A). 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6125 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. B). 1919-1942 0
10/14/0/2.2/6126 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. C). 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6127 Hopp Hermann (vol. A). 1919-1921 0
10/14/0/2.2/6128 Hopp Hermann (vol. B). 1922-1939 0
10/14/0/2.2/6129 Hopp Hermann (vol. C). 1914-1939 0
10/14/0/2.2/6130 Hopp Hermann. 1913-1938 0
10/14/0/2.2/6131 Hoppe Dorotha. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6132 Hoppe Georg. 1921-1942 0
10/14/0/2.2/6133 Horn Ida geb. Schroeder. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6134 Huebert Gustaw (vol. A). 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6135 Huebert Gustaw (vol. B). 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6136 Huebert Gustaw. 1925-1944 0
10/14/0/2.2/6137 Huebert Gustaw. 1937-1937 0
10/14/0/2.2/6138 Huebner Kaete geb. Hess. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6139 Huebner (Binkowski) Luise. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6140 Hutt Else geb. Herbst. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6141 Iffert Herbert. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6142 Jacobsen Hedwig. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6143 Jahn (Jablinski) Paul. 1923-1942 0
10/14/0/2.2/6144 Jantzen Walter. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6145 Janzen Frieda. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6146 Jensen Ernst Georg vol. A. 1933-1941 0
10/14/0/2.2/6147 Jensen Ernst Georg vol. B. 1933-1944 0
10/14/0/2.2/6148 Jensen Ernst Georg vol. C. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6149 Jonatzke Herbert. 1925-1944 0
10/14/0/2.2/6150 Juczynska Anna. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6151 Kaiser August. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6152 Kammer Ernst. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6153 Kampe Reinhold. 1921-1944 0
10/14/0/2.2/6154 Kania Bruno Josef vol. A. 1902-1941 0
10/14/0/2.2/6155 Kania Bruno Josef vol. B. 1902-1941 0
10/14/0/2.2/6156 Kania Bruno Josef vol. C. 1903-1944 0
10/14/0/2.2/6157 Kania Bruno Josef vol. D. 1903-1911 0
10/14/0/2.2/6158 Kanth Hildegard. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6159 Kanthack Georg. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6160 Kapitzki-Dysarz Sigismunt. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6161 Karau Anna geb. Richau. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6162 Karehnke Gerhard vol. A. 1935-1943 0
10/14/0/2.2/6163 Karehnke Gerhard vol. B. 1926-1943 0
10/14/0/2.2/6164 Karehnke Gerhard vol. C. 1932-1940 0
10/14/0/2.2/6165 Karehnke Gerhard Beiakte Nr 1. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6166 Karehnke Gerhard Beiakte Nr 2. 1922-1942 0
10/14/0/2.2/6167 Karsch Herbert. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6168 Kass Walter. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6169 Kasueschke Karl. 1929-1940 0
10/14/0/2.2/6170 Kapahnke Pauline. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6171 Karsch Marta geb. Halama. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6172 Katel Christel. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6173 Kauer Josef. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6174 Kawłowski Gertrud geb. Ziólkowski. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6175 Keim Luize. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6176 Keller Emma. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6177 Kempa Franz. 1939-1942 0
10/14/0/2.2/6178 Kerner Meta geb. Paetschke. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6179 Kiebert Ernst Peter Paul vol. A. 1939-1939 0
10/14/0/2.2/6180 Kiebert Ernst Peter Paul vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6181 Kind Lotte. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6182 Kindel Emil. 1935-1940 0
10/14/0/2.2/6183 Kindel Willy vol. B. 1923-1944 0
10/14/0/2.2/6184 Kindel Willy vol. C. 1932-1941 0
10/14/0/2.2/6185 Kinzel Alfred Erich vol. A. 1922-1943 0
10/14/0/2.2/6186 Kinzel Alfred Erich vol. B. 1933-1944 0
10/14/0/2.2/6187 Kirsch Robert. 1936-1942 0
10/14/0/2.2/6188 Klaas Marianne geb. Puwalski. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6189 Klatt Paul. 1931-1942 0
10/14/0/2.2/6190 Kleeberg (Klebba) Leo vol. B. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6191 Klein Erika. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6192 Klein Otto. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6193 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. A. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6194 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6195 Kleinfeldt Karl Wilhelm vol. C. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6196 Klewe Edmund. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6197 Kliewer (Peuker geb. Ulanowska) Margarete. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6198 Kluge Oskar. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6199 Knaup Richard. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6200 Knoppke Erna. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6201 Koerner Aloysius vol. A. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6202 Koerner Aloysius vol. B1. 1919-1925 0
10/14/0/2.2/6203 Koerner Aloysius vol. B2. 1927-1941 0
10/14/0/2.2/6204 Koerner Aloysius vol. B3. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6205 Koerner Aloysius vol. C. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6206 Kolberg Walter. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6207 Konkel Ernst. 1934-1942 0
10/14/0/2.2/6208 Kops Klara. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6209 Kosel (Koselowska) Anna. 1931-1943 0
10/14/0/2.2/6210 Kosel (Koselowski) Karl. 1936-1943 0
10/14/0/2.2/6211 Kosels Bernhard. 1943-1945 0
10/14/0/2.2/6212 Kosub Rudolf. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6213 Kotzke Meta geb. Kresin. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6214 Kowitz Emma. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6215 Kramer Gerhard vol. A. 1939-1940 0
10/14/0/2.2/6216 Kramp Elfriede. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6217 Kraska Maria geb. Lessnau. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6218 Kratzenstein Paula geb. Drews. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6219 Krause Albert. 1934-1940 0
10/14/0/2.2/6220 Krause Paul. 1936-1944 0
10/14/0/2.2/6221 Krause Wilhelm. 1938-1942 0
10/14/0/2.2/6222 Kreft Bruno. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6223 Kreischke Christel geb. Thaumann. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6224 Kreisel Elsa. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6225 Kremmin Helene. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6226 Kretschmar Adelheid geb. Plauschinat. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6227 Kriese Anneliese, geb. Geertz. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6228 Kriwald Bernhard Ambrosius vol. B. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6229 Kroll Johanna. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6230 Krueger Erna, geb. Mallon. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6231 Krueger Frieda, geb. Masney. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6232 Krueger Meta. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6233 Kruppke Frieda, geb. Lemke. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6234 Kube Friedrich. 1930-1944 0
10/14/0/2.2/6235 Kucklies Friedrich. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6236 Kuehn Gerhard vol. A. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6237 Kuehn Gerhard vol. B. 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6238 Kuehn Gerhard vol. C. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6239 Kuhnert (Kurowski) Johannes. 1939-1940 0
10/14/0/2.2/6240 Kuhnke Emilie. 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6241 Kukelski Kurt. 1940-1941 0
10/14/0/2.2/6242 Kunold Margarete, geb. Windt. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6243 Kuschel Ursula. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6244 Labudda Berta. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6245 Labudda Elisabeth. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6246 Lade Kurt. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6247 Lade Lucie, geb. Reschke. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6248 Lams Christel. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6249 Lange Albert vol. A. 1922-1941 0
10/14/0/2.2/6250 Lange Albert vol. B. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/6251 Lange Albert vol. C. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/6252 Lange Elisabeth. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6253 Lange Hertha. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6254 Laschewska Edith. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6255 Lemke Kurt. 1939-1941 0
10/14/0/2.2/6256 Lerbs Erna, geb. Herhold. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6257 Lewandowski Leo. 1934-1943 0
10/14/0/2.2/6258 Lewark Kurt. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6259 Liedtke Guenter. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6260 Lietz Emmy. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6261 Lietz Hans. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6262 Lindekeit Frieda. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6263 Lindermann Rudolf. 1905-1936 0
10/14/0/2.2/6264 Lineal Otto. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6265 Liss Paul. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6266 Litkiewitz Ursula. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6267 Littau Luise, geb. Lau. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6268 Littwin Berta, geb. Scheidemann. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6269 Licht Guenter. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6270 Liubke Ursula. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6271 Loberg (Lowitzki) Klara, geb. Olschewski. 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6272 Logau Georg. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6273 Loewenstein Friedrich Heinz vol. A. 1932-1944 0
10/14/0/2.2/6274 Loewenstein Friedrich Heinz vol. B. 1932-1944 0
10/14/0/2.2/6275 Loewenstein Friedrich Heinz vol. C. 1939-1939 0
10/14/0/2.2/6276 Lunker (Łukowski) Maria. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6277 Lunker (Lukaschewski) Franz. 1931-1943 0
10/14/0/2.2/6278 Lueke Alfred. 1930-1944 0
10/14/0/2.2/6279 Luedke Irmgard. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6280 Machnikowski Zeno. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6281 Machol Ewa. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6282 Maschke Albert vol. A. 1924-1942 0
10/14/0/2.2/6283 Maschke Albert vol. B. 1924-1932 0
10/14/0/2.2/6284 Maschke Albert vol. C. 1924-1938 0
10/14/0/2.2/6285 Maschke Albert vol. D. 1911-1914 0
10/14/0/2.2/6286 Medzech Johannes. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6287 Meinhardt Max Alfons vol. A. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6288 Meinhardt Max Alfons. 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6289 Meinhardt Max Alfons. 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6290 Meinhardt Max Alfons. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6291 Meinhardt Max. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6292 Meinke Rudolf. 1921-1943 0
10/14/0/2.2/6293 Meyer Kurt. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6294 Meyer Maria, geb. Montkewitz. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6295 Mielke Helene. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6296 Mix Asta. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6297 Muhlack Elsbeth. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6298 Mendorf Karl vol. A. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6299 Mendorf Karl vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6300 Mendorf Karl. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6301 Mendorf Karl vol. D. 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6302 Messmer Arthur. 1904-1938 0
10/14/0/2.2/6303 Michalczyk Rudolf vol. A. 1942-1942 0
10/14/0/2.2/6304 Michalczyk Rudolf vol. B. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6305 Michalczyk Rudolf vol. C. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6306 Miotke Franz. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6307 Mitulski Elsbeth, geb. Schmidt. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6308 Moritz Heinz. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6309 Moritz Wanda. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6310 Moskei Bruno. 1931-1944 0
10/14/0/2.2/6311 Mueller Helmut. 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6312 Mueller Herbert vol. A. 1942-1942 0
10/14/0/2.2/6313 Mueller Herbert vol. B. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6314 Mueller Herbert vol. C. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6315 Mueller Klara, geb. Panitzki. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6316 Nabert Franz Thomas vol. A. 1925-1932 0
10/14/0/2.2/6317 Nabert Franz Thomas vol. B. 1925-1944 0
10/14/0/2.2/6318 Nabert Franz Thomas vol. C. 1924-1941 0
10/14/0/2.2/6319 Neubauer Ilse. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6320 Neumann Artur vol. A. 1938-1940 0
10/14/0/2.2/6321 Neumann Artur vol. B. 1922-1942 0
10/14/0/2.2/6322 Neumann Artur vol. C. 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6323 Neumann Artur vol. D. 1924-1924 0
10/14/0/2.2/6324 Neumann Helmut. 1930-1943 0
10/14/0/2.2/6325 Neumann Heinz. 1930-1943 0
10/14/0/2.2/6326 Neumann Horst. 1928-1944 0
10/14/0/2.2/6327 Neumann Otto. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6328 Niklas Elisabeth. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6329 Nimczick Anna. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6330 Nitsch Max vol. A. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6331 Nitsch Max vol. B. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6332 Nitsch Max vol. C. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6333 Nitz Gerhard. 1939-1941 0
10/14/0/2.2/6334 Noetzelia Irmgard. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6335 Nowakewitz Bernhard. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6336 Olke (Gołębiowska) Emma. 1929-1943 0
10/14/0/2.2/6337 Ortner (Ordowska) Gerda Luise. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6338 Ortkemper Margarete, geb. Ehrlich. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6339 Osthausen (Ostrowski) Domian. 1936-1943 0
10/14/0/2.2/6340 Paarmann Richard. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6341 Packlin Wilhelm. 1897-1937 0
10/14/0/2.2/6342 Paetzel Alfred Hermann vol. A. 1922-1943 0
10/14/0/2.2/6343 Paetzel Alfred Hermann vol. B. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/6344 Paetzel Alfred Hermann vol. C. 1922-1944 0
10/14/0/2.2/6345 Panzer Ernst. 1935-1943 0
10/14/0/2.2/6346 Papke Paul Friedrich vol. A. 1920-1942 0
10/14/0/2.2/6347 Papke Paul Friedrich vol. B. 1920-1943 0
10/14/0/2.2/6348 Papke Paul Friedrich vol. C. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6349 Parkner Johannes. 1941-1942 0
10/14/0/2.2/6350 Patzke Erne. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6351 Penner Helene. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6352 Perlberg Berta, geb. Woller. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6353 Peter Ursula. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6354 Peters Gertrud, geb. Dunkel. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6355 Peters Karl. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6356 Petzold Siegfried. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6357 Pfahl Lotar August Theodor vol. A. 1923-1941 0
10/14/0/2.2/6358 Pfahl Lotar August Theodor vol. B. 1923-1942 0
10/14/0/2.2/6359 Pfahl Lotar August Theodor vol. C. 1935-1939 0
10/14/0/2.2/6360 Pfahl Lotar August Theodor vol. D. 1937-1937 0
10/14/0/2.2/6361 Pfeiffer Irma. 1931-1944 0
10/14/0/2.2/6362 Piepka Arno. 1935-1944 0
10/14/0/2.2/6363 Pietzel Margarete, geb. Karschnick. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6364 Piach Johann. 1937-1942 0
10/14/0/2.2/6365 Platz Otto vol. A. 1922-1938 0
10/14/0/2.2/6366 Platz Otto vol. B. 1922-1942 0
10/14/0/2.2/6367 Platz Otto vol. C. 1924-1940 0
10/14/0/2.2/6368 Platz Otto vol. D. 1925-1933 0
10/14/0/2.2/6369 Plaumann Kurt August vol. A. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6370 Plaumann Kurt August vol. B. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6371 Plaumann Kurt August vol. C. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6372 Plenk Martha, geb. Wilm. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6373 Pohl Gertrud, geb. Mallon. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6374 Pohlmann Heinz. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6375 Poething Erwin vo. A. 1938-1942 0
10/14/0/2.2/6376 Poething Erwin vo. B. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6377 Poething Erwin vo. C. 1939-1939 0
10/14/0/2.2/6378 Potrykus Franz. 1913-1940 0
10/14/0/2.2/6379 Prantke Robert. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6380 Predehl Emil. 1940-1945 0
10/14/0/2.2/6381 Preihskorn Artur vol. A. 1920-1938 0
10/14/0/2.2/6382 Preihskorn Artur vol. B. 1920-1940 0
10/14/0/2.2/6383 Preihskorn Artur vol. C. 1921-1939 0
10/14/0/2.2/6384 Preihskorn Artur vol. D. 1920-1939 0
10/14/0/2.2/6385 Preuss Ella. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6386 Pyzik Thomas. 1923-1944 0
10/14/0/2.2/6387 Rade (Radomski) Gustaw. 1928-1944 0
10/14/0/2.2/6388 Rautenberg Max. 1904-1941 0
10/14/0/2.2/6389 Rebisch Georg. 1935-1942 0
10/14/0/2.2/6390 Rebischke Franz. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6391 Redlin Herbert. 1917-1944 0
10/14/0/2.2/6392 Reschke Friedrich vol. A. 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6393 Reschke Friedrich vol. B. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6394 Reschke Friedrich vol. C. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6395 Reschke Johannes. 1938-1941 0
10/14/0/2.2/6396 Rexin August. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6397 Richter Franz. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6398 Richter Gustaw. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6399 Rinke Ellen. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6400 Rogge Franz. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6401 Rogge Franz vol. B. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6402 Rogge Franz vol. C. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6403 Rohde Charlotte, geb. Gessler. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6404 Rohfleisch Anna, geb. Rohfleisch. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6405 Rohfleisch Kurt vol. A. 1923-1944 0
10/14/0/2.2/6406 Rohfleisch Kurt vol. B. 1923-1944 0
10/14/0/2.2/6407 Rohfleisch Kurt vol. C. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6408 Rohn Hildegard. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6409 Rolff Wilhelm. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6410 Rosengarten Stephanie. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6411 Ruediger Arthur. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6412 Ruetwalt Herbert vol. A. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6413 Ruetwalt Herbert vol. B. 1934-1941 0
10/14/0/2.2/6414 Ruetwalt Herbert vol. C. 1937-1940 0
10/14/0/2.2/6415 Schacknat Otto vol. A. 1920-1943 0
10/14/0/2.2/6416 Schacknat Otto vol. A1. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6417 Schacknat Otto vol. B. 1920-1944 0
10/14/0/2.2/6418 Schacknat Otto vol. C. 1920-1944 0
10/14/0/2.2/6419 Schadwill Emma. 1933-1943 0
10/14/0/2.2/6420 Schenk Franz vol. A. 1937-1941 0
10/14/0/2.2/6421 Schenk Franz vol. B. 1937-1942 0
10/14/0/2.2/6422 Schenk Franz vol. C. 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6423 Schierer Werner. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6424 Schmidt Willi. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6425 Schwitkowski Johannes. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6426 Scholz Willy. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6427 Schoenhoff Anna, geb. Ewert. 1942-1943 0
10/14/0/2.2/6428 Schroeder Franz. 1940-1940 0
10/14/0/2.2/6429 Schubert Berta. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6430 Schuh Viktoria, geb. Chamski. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6431 Schulz Helene. 1940-1943 0
10/14/0/2.2/6432 Schulz Herta. 1932-1944 0
10/14/0/2.2/6433 Schulz Lina. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6434 Schulz Martha. 1939-1943 0
10/14/0/2.2/6435 Schustereit Kurt Otto. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6436 Schweikardt Elsa. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6437 Schwonke Kurt. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6438 Seelow Anna. 1943-1943 0
10/14/0/2.2/6439 Seinwill Edeltraud. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6440 Selin Hildegard, geb. Wittkowski. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6441 Siedler Rudolf. 1934-1944 0
10/14/0/2.2/6442 Sierold Leo. 1939-1944 0
1 2 3 4

Amount of archival material

7846

7846

0

51.52

51.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.