Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Policji w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1840 - 1945
Polizeipräsidium Danzig 1840 - 1945
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Królewski Zarząd Policji (Königliche Polizeiverwaltung) utworzono w 1814 r. Prezydentem Policji mianowano majora von Vegesack. Zakres jego działalności określono rozporządzeniem królewskim z dnia 4 października 1814 r. Teren miasta podzielono na rewiry policyjne z komisarzami na czele. Prezydentowi Policji podlegał również Królewski Urząd Portowy i Królewski Urząd Pilotów w Nowym Porcie. W 1834 r. Prezydium Policji przemianowano na Królewską Dyrekcję Policji (Königliche Polizeidirektion). Od 1905 r. urząd działał pod nazwą Królewskie Prezydium Policji (Königliche Polizeipräsidium). Ponowna zmiana nastąpiła po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, od kiedy nazwa brzmiała Prezydium Policji (Polizeipräsidium). Zakończenie jego działalności nastąpiło z końcem II wojny światowej. Podstawowym zadaniem policji było zapewnienie spokoju publicznego i bezpieczeństwa państwa oraz panującego ustroju. W szczególności zajmowała się sprawami obcokrajowców, paszportów, ewidencji mieszkańców (obowiązek meldunkowy), inwigilacji podejrzanych. Sprawowała nadzór nad przemysłem, rzemiosłem i handlem. Kontrolowała służbę najemną, włóczęgów i żebraków. Policji podlegał nadzór budowlany i ochrona przeciwpożarowa; kontrola obyczajności (domy publiczne, hotele); porty i żegluga, sprawy sanitarne, choroby zakaźne. W drugiej połowie XIX w. na czoło zaczęły się wysuwać nowe zadania: nadzór i zwalczenie opozycji politycznej, komunikacja kolejowa i samochodowa, pozwolenia na broń, opieka nad nieletnimi, nadzór nad wyszynkiem napojów alkoholowych, nadzór nad budownictwem. Po pierwszej wojnie światowej wyłączono porty i żeglugę. W okresie wojny 1939-1945 doszły: zmiana nazwisk, kontrola jeńców wojennych i robotników przymusowych, zwalczanie działań nieprzyjaciela, kontrola cen, ochrona przeciwlotnicza, policja portowa (port i żegluga przeszły na powrót do Prezydium Policji). Terytorialnie Prezydium obejmowało obszar administracyjny miasta, przedmieścia oraz samodzielne miejscowości, położone w pobliżu Gdańska, a po 1918 r. cały obszar Wolnego Miasta Gdańska. Do 1918 r. podlegało władzom naczelnym w Berlinie, a w latach 1920-1939 Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. (Na podstawie wstępu do inwentarza i przewodnika Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 r., oprac. Cz.Biernat, Warszawa 1992.) Wydział 1: rozkazy Komendy, udział posterunku policji w Sopocie w działaniach wojennych 1939 r. na froncie gdyńskim, obrona przeciwlotnicza, wykaz rysunków technicznych dotyczących zabytków 1939-1945, sygn. 1-8; Wydział 2: wykorzystanie basenu Westerplatte do przeładunku towarów, policja portowa, oznaczenia statków, promy, żegluga przybrzeżna w porcie, na Wiśle i na Nogacie, nabrzeża, wydmy, nadzór nad kąpieliskami 1922-1942, sygn. 9-51; molo w Sopocie 1929-1939, sygn. 6563; rejestr jednostek pływających 1886-1945, sygn. 6564-6570, 6959; urządzenia hydrotechniczne na nabrzeżach 1880-1944, sygn. 6571- 6949, 6957-6958; zmiany nazwisk polskich na niemieckie według układu alfabetycznego 1939-1943, sygn. 52-5917; Wydział 4: wyszynk, muzycy podwórkowi, przestrzeganie niedziel i świąt, festyny, widowiska, kontrola cen 1902-1945, sygn. 5918-5944; nadzór nad Polakami i stowarzyszeniami 1898-1919, sygn. 6950-6956; Wydział 5: nadawanie obywatelstwa gdańskiego Żydom 1922-1932, mandaty karne 1939-1944, sygn. 5945-5950; zarządzenia dot. Polaków i robotników przymusowych 1939-1944, sygn. 6528; Wydział P: akta personalne 1902-1944, sygn. 5951-6562. Kartoteka meldunkowa ok. 1840-1923 sygn. 7000-itd. Plany fragmentów Gdańska (ulice, plany, dzielnice) sygn. 14,4. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/14/0/2.3/6866 Nowa Motława (Neu Mottlau); Apothekenbes H. Knochenhauer, Bollwerk (ul. Toruńska 11). 1898-1928 0
10/14/0/2.3/6867 Nowa Motława (Neu Mottlau); Senat, Verwaltung der Stadtgemeinde, Staedt Tiefbauverwaltung, Bohlwerk (ok. ul. Śluza). 1921-1937 0
10/14/0/2.3/6868 Hafenausschuss, Stelle von den Krantor (ok. ul. Chmielnej). 1935-1936 0
10/14/0/2.3/6869 Nowa Motława (Neu Mottlau); Danziger Grundstuecks Verwaltung A.G., Bohlwerk und Anlegestelle (ul. Chmielna 74). 1906-1937 0
10/14/0/2.3/6870 Nowa Motława (Neu Mottlau); Van der Borg's Margarinsfabriken, Bollwerk (ul. Chmielna 74). 1929-1937 0
10/14/0/2.3/6871 Nowa Motława (Neu Mottlau); Landwirtschft Grosshandelsges Ladebruecke (ul. Chmielna 114-116). 1886-1939 0
10/14/0/2.3/6872 Nowa Motława (Neu Mottlau); Firma Berneaud, Bollwerk (ok. ul. Jaglanej 6/7 - Wspornikowej 4/5). 1894-1902 0
10/14/0/2.3/6873 Nowa Motława (Neu Mottlau); Senat, Verwaltung der Stadtgemeinde - Staedt. Tiefbauverwaltung, Bollwerk (ok. ul. Wspornikowej). 1922-1936 0
10/14/0/2.3/6874 Nowa Motława (Neu Mottlau); Stadtgemeinde Danzig, Bollwerk (ok. ul. Stągiewnej). 1898-1899 0
10/14/0/2.3/6875 Nowa Motława (Neu Mottlau); Senat, Verwaltung der Stadtgemeinde, Riebewand (ok. ul. Stągiewnej). 1877-1938 0
10/14/0/2.3/6876 Nowa Motława (Neu Mottlau); Kfm. B. Doering, Bollwerk (na wys. ul. Kamienna Grobla nr 19-21). 1897-1933 0
10/14/0/2.3/6877 Nowa Motława (Neu Mottlau); (Klub Wioślarski) Betonbchlwerk (na wys. ul. Kamienna Grobla nr 22, 23, 24, 24a). 1894-1936 0
10/14/0/2.3/6878 Nowa Motława (Neu Mottlau); (Klub Wioślarski) Betonbohlwerk (ul. Kamienna Grobla 24). 1934-1939 0
10/14/0/2.3/6879 Nowa Motława (Neu Mottlau); Senat, Verwalzung der Stadtgemeinde Anlegestelle (most na ul. Szopy). 1890-1939 0
10/14/0/2.3/6880 Nowa Motława (Neu Mottlau); P. Schmidt, Bollwerk (ul. Motławska 6). 1884-1929 0
1 2 3 4 ... 60 61 62 63 64 ... 128 129 130 131

Amount of archival material

7846

7846

0

51.52

51.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.