Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Urząd Policji Budowlanej w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1814 - 1945
Staatliches Baupolizeiamt Danzig 1814 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - instytucje kontrolne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Nadzorował przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i zatwierdzał projekty budowlane zgłaszane przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Mógł również wydawać decyzje dotyczące mostów i dróg oraz budownictwa podziemnego. W pierwszej połowie XIX w. sprawy koncesji budowlanych stanowiły dział Prezydium Policji. Jako samodzielny urząd został wyodrębniony w drugiej połowie tegoż stulecia. Wówczas przejął również akta budowlane z Prezydium Policji. Terytorialnie obejmował obszar m. Gdańska oraz okoliczne przedmieścia, włączane sukcesywnie do miasta. Budownictwo obiektów państwowych podlegało osobnym urzędom, zwanych najpierw inspekcjami, a następnie urzędami budowlanymi, które nadzorowały również prace wykonawcze. akta inwestycji wg. adresu (zezwolenia na budowę, projekty przebudowy, szkice zmian elewacji i rozplanowania wewnętrznego, drobne zmiany konstrukcyjne i adaptacyjne, odbiory prac budowlanych, zezwolenia na umieszczanie szyldów i reklam) 1814-1949, sygn. 1-3871 Wynik skontrum (1995-97): 3928 j.a. = 39,38 mb.

Amount of archival material

3968

3968

0

39.72

39.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.