Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Wielkie Walichnowy, pow. Tczew

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1834 - 1874
- brak danych - 1834 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na terenie państwa pruskiego wraz z wprowadzeniem powszechnego prawa krajowego (1 czerwca 1794 r.) kościelne księgi metrykalne uzyskały statusy rejestrów stanu cywilnego. Duchowni ewangeliccy i katoliccy sprawujący funkcje urzędników stanu cywilnego prowadzili rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów. Nadzór i kontrolę nad tą sferą działalności duchownych sprawowała właściwa terytorialnie rejencja. Szczegółowe przepisy dotyczące rejestracji urodzeń małżeństw i zgonów podano w „Allgemeines Landrecht für Preussischen Staaten”, Th. II, Tit. 11 § 435-505, Berlin 1821. Zgodnie z tymi przepisami np. urodzenie dziecka należało zgłosić przed upływem 6 tygodni od przyjścia na świat, ślub miał być zawierany w parafii narzeczonej. Do rejestracji faktów dotyczących stanu cywilnego wojskowych i ich najbliższych zobowiązano kapelanów z parafii garnizonowych. W parafiach księgi metrykalne prowadzone były w dwóch egzemplarzach: księgi główne oraz duplikaty, które po uwierzytelnieniu przekazywane były corocznie do odpowiedniego terytorialnie sądu. Z dniem 1 października 1874 r. na terenie Prus Zachodnich weszła w życie ustawa o urzędach stanu cywilnego. Tym samym rejestry prowadzone przez parafie straciły moc prawną i miały charakter wewnątrzkościelny. Zachowane akta obejmują odpisy sądowe rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów z terenu parafii katolickiej Wielkie Walichnowy (Gross Falkenau). (Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. K. Szyszkiewicz, Gdańsk 1973). Rejestry (odpisy sądowe) urodzeń, małżeństw, zgonów 1834-1874, sygn. 1-2. Zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-2; wynik skontrum ( 1995-97): 2 j.a. = 0,05 mb.

Amount of archival material

2

2

0

0.05

0.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.