Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego utworzono w Prusach na mocy ustawy króla Wilhelma z dnia 9 marca 1874 r. o urzędowym poświadczeniu stanu urodzenia, zgonu oraz formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz über Beurkundung des Personalstandes und die Form der Eheschliessung). Od dnia 1 października 1874 roku wprowadzono obowiązek jednolitej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację sieci urzędów stanu cywilnego w całej Rzeszy Niemieckiej. Państwo zostało podzielone na obwody (Standesamtbezirk) zasadniczo niepokrywające się z podziałem administracyjno-terenowym i obejmujące w zależności od gęstości zaludnienia jedną lub kilka gmin wiejskich, czyli co najmniej 1500 mieszkańców. Bezpośredni nadzór nad obwodami należał do kompetencji wyższych władz administracyjnych - starosty lub prezydenta rejencji. Czynności urzędu stanu cywilnego powierzono specjalnym urzędnikom mianowanym tzw. metrykantom. Byli oni odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg: urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli obwodu bez względu na wyznanie. Wpisów dokonywano w dwóch egzemplarzach ksiąg: księdze głównej (Hauptregister) i wtóropisie (Nebenregister) przekazywanym do sądu I instancji. Obok ksiąg stanu cywilnego urzędy prowadziły tzw. akta zbiorowe (Sammelakten) oraz skorowidze alfabetyczne do posiadanych ksiąg. Na podstawie § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zmianami) księgi stanu cywilnego są przekazywane do archiwów państwowych po 100 latach od ich zamknięcia. m/akta urodzeń 1874-1914, 458 j.a.; akta małżeństw 1874-1914, 232 j.a.; akta zgonów 1874-1914, 350 j.a.; skorowidze 1900-1914, 1942, 21 j.a.; duplikaty 1888, 1 j.a. Zmikrofilmowano j.a. o sygn. 1-656. Wynik skontrum (1995-97): 518 j.a. = 15,57 mb. Stan na 2001r.: oryginały: 655 j.a. = 20,03 mb; duplikaty: 1 j.a. = 0,03 mb.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1065 0

Amount of archival material

1062

1062

0

33.74

33.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -