Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Superintendentura w Elblągu

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - [ 1657 - 1720] 1721 - 1937
Superintendentur in Elbing 1657 - 1720
1721 - 1937
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Wyznanie ewangelickie i ewangelicko-reformowane. Zarządzenia władz. Współpraca z władzami państwowymi (dzieciobójstwo, budownictwo, służba domowa). Sprawy wojskowe duchownych. Poddani. Zwalczanie cholery. Okólniki Konsystorza. Organizacja (1734-).Inne wyznania: Żydzi, menonici, baptyści, dysydenci. Synody generalne prowincjonalne. Wizytacje parafii. Opieka duszpasterska. Opieka nad więźniami. Przestrzeganie świąt. Nabożeństwa. Testy kazań. Cmentarze. Prowadzenie ksiąg kościelnych. Porządkowanie registratury. Statystyki kościelne w Elblągu i w powiecie (urodzenia, zgony). Rachunki kościelne i szkolne. Opłaty. Akcyzy. Finanse. Ubezpieczenia przeciwpożarowe. Ubodzy. Kasy wdowie i sieroce. Wizytacje kościołów. Nadzór nad kościołami (wyznanie ewangelicko-reformowane dla całej prowincji Prusy Zachodnie). Inspekcje szkolne. Szkoły w poszczególnych miejscowościach. Wizytacje szkół. Wykazy nauczycieli, pastorów, służby kościelnej. Sprawy personalne, życiorysy. Uposażenia. Dochodzenia dyscyplinarne. Nauczycielskie stowarzyszenie misyjne. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
10/373/0/-/1 Gemischte Schen verzüglich Satzung- Angelegenheiten [Sprawy organizacyjne kościołów w obrębie senioratu elbląskiego, w związku z przejściem pod władzę pruską] 1721, 1763-1804 1721-1804 0
10/373/0/-/2 Neue, revidierte Kirchen – Ordnung auf dem Lande 26 III 1734 1734 0
10/373/0/-/3 [Publicanda i pisma okólne] 1734-1738 0
10/373/0/-/4 [Akta ewangelickiego ministerium w Elblągu - głównie pisma seniora Daniela Rittersdorfa, adresowane do duchowieństwa] 1737-1739 0
10/373/0/-/5 Pubications – Sachen 1766-1795 0
10/373/0/-/6 Kirchen – Sachen 1773-1809 0
10/373/0/-/7 [Zarządzenia władz zwierzchnich] 1778-1816 0
10/373/0/-/8 [Ewangelicko- Luterańska Inspekcja w Elblągu: sprawy organizacyjne i religijne kościołów w Elblągu – innowacje w związku w przejściem pod panowanie pruskie, też sprawy menonitów] 1780-1783 0
10/373/0/-/9 Atteste [Akta normatywne i pisma pro memoria w sprawie wizytacji kościelnych i szkolnych] 1784-1794 0
10/373/0/-/10 [Publicanda dotyczące głównie kościołów i szkół m.in. schematy ksiąg metrykalnych] 1784-1788 0
10/373/0/-/11 Circularia und deren Beförderung 1785-1812 0
10/373/0/-/12 Kirchen – Beschreibungen nach Anleitung der von Braxeischen Fragen 1786 0
10/373/0/-/13 [Zarządzenia władz zwierzchnich, korespondencje w sprawach religijnych] 1786-1804 0
10/373/0/-/14 Kirchen – Ordnung: Observatones practicae bey dem Ministerio Königle. Stadt Elbing und Kirchen-Ordnung gehörig, 15 II 1613 1700-1799 0
10/373/0/-/15 Allgemeine Kirchen- Sachen Vol. I 1804-1816 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 45 46 47 48

Amount of archival material

710

710

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.