Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tolkmicka

Archiwum Państwowe w Gdańsku
- brak danych - 1742 - 1916
- brak danych - 1742 - 1916
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inne pomoce No - brak danych -
Tolkmicko zostało założone przez Krzyżaków na prawie miejskim chełmińskim około 1300 r. Włączone w 1466 r. do Polski było siedzibą starostwa niegrodowego. Zajęte przez Prusy w 1772 r. w wyniku pierwszego rozbioru Polski. Od 1945 r. wchodził w skład państwa polskiego. Po pierwszym rozbiorze liczyło 1000, a w okresie międzywojennym 3500 mieszkańców. Przywileje i ich potwierdzenia: krzyżackie, królewskie, kapituły warmińskiej, w tym dla wsi Nowa Cerkiew. Wilkierz (1305-1750). (Powyższe pozycje znajdują się w dokumentach m. Elbląga, zob.: nr 01105). Księgi ławnicze (1742-1760). Kronika miasta (1834-1860). Organizacja pruskich władz miejskich. Prawo miejskie. Wybory do sejmu Rzeszy i sejmu krajowego. Radni miejscy. Wybory Magistratu. Przejazdy rodziny królewskiej. Urzędnicy państwowi. Statystyki i sprawozdania dotyczące ludności, gospodarki rolnej, przestępstw. Bezpieczeństwo publiczne i policja. Paszporty. Emigracja. Niepokoje. Więzienie. Uciekinierzy z Królestwa Polskiego po powstaniach narodowych. Sprawy wojskowe. Wojny napoleońskie. Zakwaterowanie wojsk. Budowa umocnień. Mobilizacja. Pospolite ruszenie. Poborowi. Kontrybucje. Długi wojenne. Rolnictwo. Uwłaszczenie. Zniesienie wspólnot. Spory graniczne. Deputacja rolna. Wypas bydła. Zwalczanie szkodników (wróbli). Rybołówstwo. Leśnictwo. Myślistwo. Przemysł. Rzemiosło (cechy). Handel. Jarmarki. Miary i wagi. Żegluga. Zalew Wiślany. Port. Budownictwo, remonty. Poczta. Ratusz. Zegar miejski. Drogi. Mosty. Podwody. Nieruchomości. Księgi hipoteczne i gruntowe. Kościoły katolickie i ewangelickie. Szkoły katolickie i ewangelickie. Stan sanitarny. Szpitale. Choroby (cholera). Chirurdzy. Akuszerki. Ubodzy. Legaty dobroczynne. Kasy ubogich. Zbiórki pieniężne. Straż pożarna. Pożary. Żydzi (śluby, urodzenia). Szkoła żydowska. Cmentarz żydowski. Procesy. Finanse. Preliminarze. Rachunki. Dowody kasowe. Podatki. Akcyzy. Plan sytuacyjny Zalewu Wiślanego (1773-1895). - brak danych -

Amount of archival material

1257

1257

0

17.50

17.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.