Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Ostrzeszowie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - [1930] 1945-1950
- brak danych - 1930 - 1939
1945 - 1950
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w 1944/45 r. sądy powszechne działały na podstawie ustawodawstwa międzywojennego , zmienianego następnie przez częściowe reformy sądownictwa powszechnego w latach 1944-1949. Zgodnie z nimi powszechny wymiar sprawiedliwości sprawowały sądy grodzkie jako szczebel najniższy, na drugim szczeblu sądy okręgowe, na trzecim apelacyjne i Sąd Najwyższy jako instancja najwyższa.
Sądy grodzkie orzekały jednoosobowo jako I instancja w drobnych sprawach cywilnych i karnych. Składały się z jednego lub większej liczby sędziów mianowanych przez prezydenta na wniosek ministra sprawiedliwości, spośród których był wyznaczany naczelnik sądu. Sądy, w których był duży napływ spraw, były dzielone na oddziały. Do każdego z nich należał jeden lub kilku sędziów, a na czele stał przewodniczący. W każdym sądzie grodzkim istniał sekretariat w skład którego wchodzili sekretarze sądowi, urzędnicy kancelaryjni oraz inni funkcjonariusze, zaś komornicy sądów grodzkich pełnili czynności egzekucyjne. Nadzór nad sądami grodzkimi i sędziami pełnili ich kierownicy, a ponadto prezes sądu okręgowego, prezes sądu apelacyjnego oraz Sąd Najwyższy. Zgodnie z przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu byli niezawiśli i podlegali tylko ustawom.
W 1950 r. w wyniku gruntownej reformy sądownictwa stworzono nową strukturę sądów powszechnych, znosząc z dniem 1 stycznia 1951 r. dotychczasowe sądy powszechne. Ich miejsce zajęły sądy powiatowe, wojewódzkie oraz Sąd Najwyższy.
Sąd Grodzki w Ostrzeszowie rozpoczął działalność prawdopodobnie w marcu 1945 r. (pierwsza sprawa pochodzi z 7 marca). Sąd był przypisany do obszaru działalności Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp. i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W 1951 r. zadania zlikwidowanego Sądu Grodzkiego przejął Sąd Powiatowy w Ostrzeszowie.
1) Przepisy prawne (1 j.a.; 1946).
2) Akta spraw alimentacyjnych (23 j.a.; 1946-1950 [1955]).
3) Akta spraw depozytowych (28 j.a.; [1937] 1949-1950 [1951]).
4) Akta spraw kuratelarnych (75 j.a.; 1945-1950).
5) Akta spraw o eksmisję (1 j.a.; 1945-1947 [1966]).
6) Akta spraw o odtworzenie dokumentu: aktów stanu cywilnego, dokumentów notarialnych, urzędowych, zawodowych (rzemieślniczych) i szkolnych (85 j.a.; 1946-1950).
7) Akta spraw o sprostowanie aktu stanu cywilnego (89 j.a.; 1946-1950).
8) Akta spraw o unieważnienie małżeństwa (1 j.a.; 1949-1950).
9) Akta spraw o uznanie ojcostwa (59 j.a.; 1946-1950).
10) Akta spraw o uznanie za zmarłego (353 j.a.; [1942] 1945-1950 [1951]).
11) Akta spraw o wydanie odpisu aktu notarialnego (7 j.a.; 1948-1950).
12) Akta spraw o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (122 j.a.; 1947-1950).
13) Akta spraw o wystąpienie ze związku wyznaniowego (4 j.a.; 1947-1950).
14) Akta spraw pozbawienia obywatelstwa polskiego (38 j.a.; 1947-1950).
15) Akta spraw rozwodowych (1 j.a.; 1949).
16) Akta spraw spadkowych (446 j.a.; [1933] 1945-1982 [1953]).
17) Akta spraw testamentowych (2 j.a.; 1947-1949).
18) Akta spraw własnościowo-majątkowych: głównie dotyczą wspólnot małżeńsko-majątkowych i unieważnienia książeczek oszczędnościowych (18 j.a.; 1947-1950 [1951]).
19) Akta spraw zezwalających na małżeństwo (45 j.a.; 1946-1950).
20) Akta spraw zwalniających z przedstawienia odpisu aktu stanu cywilnego (102 j.a.; 1946-1950).
21) Pomoce kancelaryjne: repertorium dla śledztw, przeprowadzonych przez sędziego śledczego i sąd grodzki (1 j.a.; [1930] 1945-1948).
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Akta spraw alimentacyjnych
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/1225/0/2/2 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniego Bogdana Kozłowskiego zam. w Ostrzeszowie, przeciwko Józefowi Teodorczykowi zam. w Chojnie] 1946-1947 0
11/1225/0/2/3 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletnich dzieci Sylwestra i Henryka, synów Marii Hober z Ostrzeszowa, przeciwko kolejarzowi Ignacemu Hoberowi zam. w Ostrzeszowie] 1947 0
11/1225/0/2/4 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniej Teresy Stanisławskiej zastąpionej przez matkę Weronikę Stanisławską z d. Ole, obie zam. w Kaliszkowicach Kaliskich przeciwko Antoniemu Stanisławskiemu zam. w Wawrowie] 1947-1949 0
11/1225/0/2/5 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniego Edmunda Kowalskiego zastąpionego przez matkę Juliannę Kowalską przeciwko Edmundowi Kowalskiemu, wszyscy zam. w Ostrzeszowie] 1947-1948 0
11/1225/0/2/6 [Akta w sprawie alimentacyjnej Janiny Kałdońskiej zam. w Ribinie, przeciwko Szczepanowi Kałdońskiemu zam. w Brzegu Dolnym] 1948 0
11/1225/0/2/7 [Akta w sprawie alimentacyjnej Władysławy Olek z d. Łakoma zam. w Lubnie, przeciwko piekarzowi Stanisławowi Olkowi (Olek) zam. w Lubnie] 1948 [1955] 0
11/1225/0/2/8 [Akta w sprawie alimentacyjnej Marii Muchy przeciwko cieśli Feliksowi Musze (Mucha) zam. w Mikstacie] 1948 0
11/1225/0/2/9 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletnich dzieci Czesława, Teresy i Janiny Muchów zam. w Rogaszycach, przeciwko robotnikowi Stanisławowi Musze (Mucha) zam. w Zawierciu] 1948 0
11/1225/0/2/10 [Akta w sprawie alimentów dla Janiny Chudzikiewicz przeciwko Józefowi Chudzikiewiczowi zam. w Ostrzeszowie] 1948 0
11/1225/0/2/11 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniej Wandy Kołodziej zam. w Kaliszkowicach Kaliskich, przeciwko Stanisławowi Kołodziejowi zam. Dolnej Oleśnicy] 1948 0
11/1225/0/2/12 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletnich Antoniego i Brunona Maciejewskich, przeciwko handlarzowi koni i rzeźnikowi Władysławowi Maciejewskiemu, wszyscy zam. w Bobrownikach] 1948 0
11/1225/0/2/13 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniej Stefanii Karasińskiej przeciwko Stanisławowi Karasińskiemu górnikowi zam. w Słupcu, na wniosek Zofii Karasińskiej z d. Kwiatowej zam. w Ostrzeszowie] 1948 0
11/1225/0/2/14 [Akta w sprawie zezwolenia małoletniej Marii Gołaszewskiej na wytoczenie powództwa przeciwko Feliksowi Gołaszewskiemu, na wniosek Gertrudy Gołaszewskiej zam. w Mikstacie] 1948-1949 0
11/1225/0/2/15 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniego Józefa Jabłońskiego przeciwko ślusarzowi Idziemu Jabłońskiemu zam. w Ostrzeszowie] 1949 0
11/1225/0/2/16 [Akta w sprawie alimentacyjnej małoletniego Ryszarda Piotrowicza zam. w Przedborowie, przeciwko pracownikowi państwowemu Janowi Piotrowiczowi zam. w Kaliszkowicach Ołobockich] 1949 0
1 2

Amount of archival material

1501

1501

0

2.71

2.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.