Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Ochrona Środowiska" Spółka z o.o. w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1989-1991
- brak danych - 1989 - 1991
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
„Ochrona Środowiska” sp. z o.o. w Kaliszu powstała na mocy aktu notarialnego zawartego 7 kwietnia 1989 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Pleszewie (rep. A nr 1112/89). Udziałowcami było 8 osób prywatnych w równych częściach. Sześć dni później firma została wpisana do rejestru handlowego RH w dziale B nr 274 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu (sygn. akt H-274). Przedmiotem działalności spółki było prowadzenie działalności głównie w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego w tym m.in. pobieranie prób i wykonywanie pomiarów terenowych, wykonywanie badań laboratoryjnych (chemicznych, fizycznych i biologicznych), wykonywanie analiz, raportów i analiz, wykonywanie i weryfikacja operatów (wodnoprawnych, ochrony atmosfery, ochrony przed hałasem i wibracjami, lokalizacji inwestycji), określanie skuteczności działania urządzeń redukujących i neutralizujących zanieczyszczenie. Władzami spółki było Zgromadzenie Wspólników i 3-osobowy Zarząd (prezes, wiceprezes i skarbnik).
Spółka miała wspierać Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Kaliszu w jego statutowych zadaniach. Na mocy porozumienia 17 kwietnia 1989 r. Ośrodek na korzystnych warunkach udostępnił spółce pomieszczenia, aparaturę, odczynniki szkło i transport, w zamian ta miała m.in. bezpłatnie udostępniać potrzebne mu wyniki badań i pomiarów. Po wypowiedzeniu warunków umowy przez Ośrodek w grudniu 1989 r. udziałowcy spółki, po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i rozważeniu dalszych perspektyw funkcjonowania, postanowili ją rozwiązać (Państwowe Biuro Notarialne w Kaliszu, rep. A nr 5937/90).
Sprawy rejestrowe, protokoły z posiedzeń wspólników, bilanse. - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.