Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"JAROMA" Przedsiębiorstwo Państwowe w Jarocinie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1952-1994
- brak danych - 1952 - 1994
Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego w Jarocinie tak
instytucje gospodarcze - przemysł precyzyjny, elektroniczny polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo powstało na bazie Jarocińskich Zakładów Metalowych Bracia Wölke w Jarocinie, upaństwowionych w 1950 r. W następnym roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pn. Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Jarocinie. W 1959 r. produkował on głównie różnego typu przyczepy i zbiorniki powietrza. Od 1963 r. zakład zajmował się wyłącznie produkcją obrabiarek do drewna. W 1990 r. wyprodukował m.in. 1003 sztuk strugarek, 51 oklejarek i 31 czopiarek. Łączna wartość produkcji wyniosła 50 150,9 mln zł, z czego ponad 1/3 przyniósł eksport, przy zatrudnieniu 699 osób. Zarządzeniem nr 19/89 z 9 marca 1989 r., z inicjatywy Dyrektora i Rady Pracowniczej, Wojewoda Kaliski zmienił nazwę przedsiębiorstwa na „Jaroma” Przedsiębiorstwo Państwowe w Jarocinie. W styczniu 1994 r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Jaroma” SA w Jarocinie, której akcje zostały wniesione do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Piast”. Od 2002 r. pakiet większościowy akcji jest w posiadaniu kapitału polskiego. Konferencja Samorządu Robotniczego, zarządzenia wewnętrzne, struktura wewnętrzna, plany finansowe, inwestycyjne oraz techniczno-ekonomiczne, programy obchodów 1 Maja, sprawozdawczość i statystyka, analizy działalności gospodarczej, bilanse i sprawozdania finansowe, kontrole zewnętrzne, księga służb, normy zatrudnienia, wydajność pracy, wykorzystanie parku maszynowego, koszty produkcji. - brak danych -

Amount of archival material

273

0

0

4.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.