Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akt Notariusza Birkholza Hansa w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1940
- brak danych - 1940 - 1940
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, m.in. w województwie poznańskim II Rzeczypospolitej, organizację notariatu oparto na prawie obowiązującym w Niemczech (ustawa notarialna z 1845 r., wraz ze zmianami w 1880 i 1890 r. oraz ustawą o sądownictwie niespornym z 1899 r.). Notariusze, którymi mogli być tylko Niemcy, byli urzędnikami państwowymi mianowanymi przez ministra sprawiedliwości, ale opłacanymi przez klientów. Zakres terytorialny ich działania pokrywał się z terenem właściwości wyższego sądu okręgowego. Do kompetencji notariuszy należało sporządzanie dokumentów związanych z obrotem nieruchomości (kupno-sprzedaż, cesje, przewłaszczenia), sprawy testamentowe i spadkowe, uwierzytelnianie odpisów i dokumentów, sporządzanie różnego rodzaju umów, przyjmowanie weksli do protestu, przechowywanie dokumentów, pieniędzy, kosztowności, czy papierów wartościowych.
Dr Hans Birkholz był notariuszem w obwodzie Wyższego Sądu Okręgowego w Poznaniu (Oberlandesgericht zu Posen) z siedzibą w Kaliszu. Pierwszy zachowany akt w jego kancelarii został sporządzony 2 stycznia, a ostatni 30 grudnia 1940 r.
Akta notarialne. - brak danych -

Amount of archival material

3

0

0

0.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.