Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Kaczmarka Romana w Pleszewie

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1932-1933
- brak danych - 1932 - 1933
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
W okresie międzywojennym, do 1934 r., na terenach byłego zaboru pruskiego nadal obowiązywała pruska ustawa notarialna z 1845 r., wraz ze zmianami z 1880 i 1890 r. oraz ustawą o sądownictwie niespornym z 21 września 1899 r. Notariusze byli urzędnikami państwowymi, ale opłacanymi przez klientów. Zakres terytorialny ich działania pokrywał się z terenem właściwości wyższego sądu okręgowego. Od 1920 r. był to obwód Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Cechą charakterystyczną dla Prus było połączenie notariatu i adwokatury (Anwaltsnotariat) oraz załatwianie czynności dobrej woli równorzędnie przez sądy i notariuszy. Do kompetencji notariuszy należało sporządzanie dokumentów związanych z obrotem nieruchomości (kupno-sprzedaż, cesje, przewłaszczenia), sprawy testamentowe i spadkowe, uwierzytelnianie odpisów i dokumentów, sporządzanie różnego rodzaju umów, przyjmowanie weksli do protestu, przechowywanie dokumentów, pieniędzy, kosztowności, czy papierów wartościowych.
Wprowadzone po 1918 r. zmiany dotyczyły ustanowienia języka polskiego jako urzędowego (Tygodnik Urzędowy 1919, nr 14, s. 59 oraz nr 70, s. 412) oraz kwalifikacji i procedury mianowania (Dziennik Praw 1919, nr 64, poz. 385 oraz 1921, nr 83, poz. 592). Notariuszy mianował minister sprawiedliwości dożywotnio (rzadko) lub na czas określony. Musiała być to osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do sprawowania urzędu sędziowskiego.
Z początkiem 1934 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 r. „Prawo o notariacie”, ujednolicające w całej Polsce organizację notariatu (DzU, nr 84, poz. 609).
Roman Kaczmarek był notariuszem w obwodzie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z siedzibą w Pleszewie. Pierwszy zachowany akt w jego kancelarii został sporządzony 3 lutego 1932 r., a ostatni 30 grudnia 1933 r.
Akta notarialne. - brak danych -

Amount of archival material

2

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.