Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór kronik i ksiąg pamiątkowych

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1934, 1966-1975
- brak danych - 1934 - 1934
1955 - 1975
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Kroniki i księgi pamiątkowe: harcerskie, organizacji młodzieżowych powiatu wieruszowskiego, Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kaliszu, Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Kaliszu - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
11/1554/0/-/1 Kronika obozu wędrownego 11. Drużyny Starszych Harcerzy im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kaliszu po Podolu, Huculszczyźnie, Rumunii, Czechosłowacji i Polsce oraz zlotu Starszego Harcerstwa w Żabiem w sierpniu 1934 r. 1934 0
11/1554/0/-/2 Księga pamiątkowa przekazania przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział w Ostrowie Wielkopolskim sztandaru Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiemu w Ostrowie Wielkopolskim 9 maja 1966 r. 1966 0
11/1554/0/-/3 Kronika 18. Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. M. Konopnickiej przy Liceum Pedagogicznym w Kaliszu 1963-1969 0
11/1554/0/-/4 Kronika V Drużyny 18. Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. M. Konopnickiej przy Liceum Pedagogicznym w Kaliszu 1964-1966 0
11/1554/0/-/5 Kronika 24. Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. Zofii Szlenkierównej w Kaliszu przy Zespole Szkół Medycznych w Kaliszu 1978 0
11/1554/0/-/6 Kronika 24. Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. Zofii Szlenkierównej w Kaliszu przy Zespole Szkół Medycznych w Kaliszu 1983-1984 0
11/1554/0/-/7 Księga pamiątkowa wystawy "Na starej fotografii i dokumencie. Z dziejów harcerstwa kaliskiego 1911/12-1939" 1987-1991 0
11/1554/0/-/8 Księga pamiątkowa zobowiązań podjętych dla uczczenia II Zjazdu Związku Młodzieży Polskiej przez organizacje młodzieżowe powiatu wieruszowskiego - trasa I 1955 0
11/1554/0/-/9 Księga pamiątkowa zobowiązań podjętych dla uczczenia II Zjazdu Związku Młodzieży Polskiej przez organizacje młodzieżowe powiatu wieruszowskiego - trasa II 1955 0
11/1554/0/-/10 Kronika prasowa Związku Młodzieży Socjalistycznej w Kaliszu 1965-1969 0
11/1554/0/-/11 Kronika Prasowa Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Kaliszu 1973-1975 0
11/1554/0/-/12 Album Święta Prasy Młodzieżowej i Sportowej w Kaliszu 1-2 czerwca 1974 r. 1974 0
11/1554/0/-/13 Kronika Zjazdu Działaczy Ruchu Młodzieżowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 4-5 października 1974 r. 1974 0
11/1554/0/-/14 Działacze Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Kaliszu ok. 1974 0

Amount of archival material

14

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.