Archival resources online szukajwarchiwach.pl

vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Goszcznie - zespół przekazany Archiwum Państwowemu we Wrocławiu w ramach scalenia zespołu (82/935/0)

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1955-1972
- brak danych - 1955 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Reforma podziału administracyjnego wprowadzona ustawą z dnia 25 września 1954 r. (DzU, nr 43, poz. 191) zlikwidowała dotychczasowe jednostki administracji wsi (gminy i gromady), tworząc w ich miejsce nowe gromady (art. 1). Ustawa powoływała gromadzkie rady narodowe, wybierane przez ludność na okres 3 lat, które pełniły również rolę organów administracji państwowej (art. 4). Ich zadaniem było kierowanie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, wiążąc potrzeby gromady z zadaniami ogólnopaństwowymi (art. 10).
Organem wykonawczym i zarządzającym GRN było (powoływane przez nią) prezydium, które jednocześnie zobowiązane było do wykonywania wytycznych i instrukcji prezydium powiatowej rady narodowej (było więc podwójnie podporządkowane) (art. 11 i 27). GRN powoływała również komisje (np. rolną, mienia gromadzkiego) dla poszczególnych dziedzin swojej działalności i sprawowania kontroli społecznej (art. 24-25).
W myśl ustawy dotychczasowe uprawnienia gminnych rad narodowych przeszły na gromadzkie rady narodowe. Faktycznie większość uprawnień przejęło prezydium powiatowej rady narodowej, a gromadzkie rady narodowe w wielu wypadkach zostały ograniczone do wykonywanie jej zarządzeń. Mimo, że w późniejszych latach kompetencje GRN-ów zostały rozszerzone, nigdy nie były one pełnoprawnym gospodarzem gromad. (Przede wszystkim z powodu ograniczenia kompetencji na rzecz powiatów i braku odpowiednich funduszy).
Gromada i Gromadzka Rada Narodowa w Goszczu w powiecie sycowskim powstała na podstawie wyżej cytowanej ustawy oraz uchwały nr 26/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z 2 października 1954 r. (Dz. Urz. WRN we Wrocławiu, nr 9, poz. 71). W skład gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Goszcz, Drągów (bez przysiółka Pustkowie) z gminy Twardogóra, Nowa Wieś Goszczańska z gminy Kuźnica Czeszycka, Kuźnica Goszczańska z gminy Krośnice powiatu milickiego.
Z dniem 1 stycznia 1973 r., w związku z reformą administracyjno-gospodarczą kraju, gromady zlikwidowano, a w ich miejsce utworzono gminy.
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-16; 1955-1972).
2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 17-32; 1955-1972).
3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 33; 1958-1960).
4) Finanse: budżety (sygn. 34-44; 1955-1970).
- brak danych -

Amount of archival material

44

44

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.