Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Królewski Urząd Obwodowy Zduny

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1882-1918
Königliches Distriktsamt Zduny 1882 - 1918
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes inwentarz skarbowy współoprawiony z zesp. 622
Dystrykty/komisariaty obwodowe (Distrikts-Amty) powołano do życia w 1836 r. Obejmowały swoim działaniem kilka gmin wiejskich i obszarów dworskich. Na ich czele postawiono komisarzy dystryktowych/obwodowych (Distrikts-Kommissar), powoływanych przez Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej. Do ich kompetencji należało między innymi: czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym oraz przestrzeganiem przepisów budowlanych i drogowych, nadzór nad związkami i stowarzyszeniami, nad rzemiosłem, handlem i przemysłem, prowadzenie ewidencji ludności, opieka nad ubogimi, współpraca przy organizacji wyborów. Ponadto komisarze wykonywali na podległym sobie obszarze zarządzenia landrata i innych władz nadrzędnych. Po odzyskaniu niepodległości, na podstawie ustawy z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P., nr 64, poz. 385), Distrikts-Amty przemianowano na komisariaty obwodowe, pozostawiając im podobne kompetencje administracyjne i policyjne. 1) Sprawy gminne (sygn. 1; 1882-1918).
2) Spis ludności (sygn. 2; 1900-1918).
3) Osadnictwo (sygn. 3-5; 1886-1917).
4) Organizacje (sygn. 6-8; 1896-1917).
5) Sprawy szkolne (sygn. 9; 1905-1917).
6) Sprawy drogowe (sygn. 10; 1908-1917).
7) Sprawy wojskowe (sygn. 11; 1913-1914).
- brak danych -

Amount of archival material

11

11

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.