Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Bałdowice

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1922
- brak danych - 1874 - 1922
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Bałdowicach (Standesamt Baldowitz) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 23 VIII 1874 r.
1) Akta urodzeń (71 j.a.; 1874-1913).
2) Akta małżeństw (76 j.a.; 1874-1922).
3) Akta zgonów (76 j.a.; 1874-1922).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (6 j.a.; 1874-1922).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata: U 1874-1902, MZ 1874-1905 (OK 1-12, OK 1211-1255, OK 5076-5078, OK 6087-6118). Zdigitalizowano: U 1874-1902, 1909-1912, M 1874-1913, Z 1874-1922

Amount of archival material

229

229

0

3.15

3.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.