Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czastary

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Czastary - parafia rzymskokatolicka 1873-1916
- brak danych - 1873 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UMZ (1873-1916), akta zbiorowe małżeństw (1873, 1875-1877, 1879-1901, 1903-1908, 1910-1911, 1913-1914, 1916). Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1873-1906 (OK 139-143, OK 1603-1616, OK 6868-6882). Zdigitalizowano lata 1873-1913
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/668/0/-/1 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1873 196
11/668/0/-/2 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 148
11/668/0/-/3 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1875 176
11/668/0/-/4 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1876 137
11/668/0/-/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1877 131
11/668/0/-/6 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 108
11/668/0/-/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1879 136
11/668/0/-/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1880 139
11/668/0/-/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1881 124
11/668/0/-/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1882 131
11/668/0/-/11 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1883 124
11/668/0/-/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1884 106
11/668/0/-/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1885 118
11/668/0/-/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1886 126
11/668/0/-/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1887 105
11/668/0/-/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1888 132
11/668/0/-/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1889 129
11/668/0/-/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1890 111
11/668/0/-/19 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1891 114
11/668/0/-/20 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1892 127
11/668/0/-/21 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1893 120
11/668/0/-/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1894 113
11/668/0/-/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1895 116
11/668/0/-/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1896 105
11/668/0/-/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1897 112
11/668/0/-/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1898 117
11/668/0/-/27 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1899 119
11/668/0/-/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1900 122
11/668/0/-/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1901 93
11/668/0/-/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 86
11/668/0/-/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1903 108
11/668/0/-/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1904 106
11/668/0/-/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1905 130
11/668/0/-/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1906 108
11/668/0/-/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1907 121
11/668/0/-/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1908 87
11/668/0/-/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 96
11/668/0/-/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1910 103
11/668/0/-/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1911 114
11/668/0/-/40 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 111
11/668/0/-/41 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1913 127
11/668/0/-/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1914 0
11/668/0/-/43 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1915 0
11/668/0/-/44 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów. Akta zbiorowe małżeństw 1916 0

Amount of archival material

44

44

0

0.77

0.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.