Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Czermin

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1922
- brak danych - 1874 - 1922
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Czerminie (Standesamt Czermin) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r. - pierwotnie jako Standesamt Pieruszyce. Z dniem 20 VIII 1877 r. siedzibę urzędu przeniesiono do Rzegocina.
1) Akta urodzeń (66 j.a.; 1874-1909).
2) Akta małżeństw (66 j.a.; 1874-1909).
3) Akta zgonów (70 j.a.; 1874-1922).
4) Akta zbiorowe małżeństw (15 j.a.; 1876, 1877, 1880, 1882, 1883, 1888-1890, 1895-1897, 1902 i 1907-1909).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (4 j.a.; 1875-1891).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1903 (OK 156-173, OK 1793-1831, OK 6058-6086). Zdigitalizowano: UM 1874-1907, Z 1874-1908

Amount of archival material

221

221

0

3.38

3.38

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.