Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Góra

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw. Z dniem 1 października 1874 r. wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Z dniem 1 stycznia 1936 r. Wojewoda Poznański wprowadził jednogminne obwody urzędów stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Urzędy stanu cywilnego z terenu b. zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 r. Z dniem 1 stycznia 1946 r. zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd Stanu Cywilnego w Górze (Standesamt Gora) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r.
1) Akta urodzeń (64 j.a.; 1874-1915).
2) Akta małżeństw (64 j.a.; 1874-1914).
3) Akta zgonów (64 j.a.; 1874-1915).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (15 j.a.; 1874-1892).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1891 (OK 317-328, OK 2020-2061). Zdigitalizowano lata 1874-1905, 1910-1912

Amount of archival material

207

207

0

2.62

2.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.