Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Góra

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw. Z dniem 1 października 1874 r. wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną oraz świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Z dniem 1 stycznia 1936 r. Wojewoda Poznański wprowadził jednogminne obwody urzędów stanu cywilnego.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Urzędy stanu cywilnego z terenu b. zaboru pruskiego, działające na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w późniejszym okresie przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, funkcjonowały do końca 1945 r. Z dniem 1 stycznia 1946 r. zostały one zastąpione przez urzędy stanu cywilnego działające na podstawie dekretu z 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, który ujednolicił rejestrację stanu cywilnego na terenie całej Polski.
Urząd Stanu Cywilnego w Górze (Standesamt Gora) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 września 1874 r.
1) Akta urodzeń (64 j.a.; 1874-1915).
2) Akta małżeństw (64 j.a.; 1874-1914).
3) Akta zgonów (64 j.a.; 1874-1915).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (15 j.a.; 1874-1892).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1891 (OK 317-328, OK 2020-2061). Zdigitalizowano lata 1874-1905, 1910-1912
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/684/0/1/1 [Księga urodzeń] 1874 42
11/684/0/1/4 [Księga urodzeń] 1875 169
11/684/0/1/7 [Księga urodzeń] 1876 147
11/684/0/1/10 [Księga urodzeń] 1877 145
11/684/0/1/13 [Księga urodzeń] 1878 154
11/684/0/1/16 [Księga urodzeń] 1879 143
11/684/0/1/19 [Księga urodzeń] 1880 131
11/684/0/1/22 [Księga urodzeń] 1881 124
11/684/0/1/25 [Księga urodzeń] 1882 154
11/684/0/1/28 [Księga urodzeń] 1883 126
11/684/0/1/31 [Księga urodzeń] 1884 130
11/684/0/1/34 [Księga urodzeń] 1885 122
11/684/0/1/37 [Księga urodzeń] 1886 126
11/684/0/1/40 [Księga urodzeń] 1887 131
11/684/0/1/43 [Księga urodzeń] 1888 129
11/684/0/1/46 [Księga urodzeń] 1889 120
11/684/0/1/49 [Księga urodzeń] 1890 113
11/684/0/1/52 [Księga urodzeń] 1891 126
11/684/0/1/55 [Księga urodzeń] 1892 0
11/684/0/1/58 [Księga urodzeń] 1893 0
11/684/0/1/61 [Księga urodzeń] 1894 0
11/684/0/1/64 [Księga urodzeń] 1895 0
11/684/0/1/67 [Księga urodzeń] 1896 0
11/684/0/1/70 [Księga urodzeń] 1897 0
11/684/0/1/73 [Księga urodzeń] 1898 0
11/684/0/1/76 [Księga urodzeń] 1899 0
11/684/0/1/79 [Księga urodzeń] 1900-1901 0
11/684/0/1/82 [Księga urodzeń] 1902-1903 0
11/684/0/1/91 [Księga urodzeń] 1874 0
11/684/0/1/94 [Księga urodzeń] 1875 0
11/684/0/1/97 [Księga urodzeń] 1876 0
11/684/0/1/100 [Księga urodzeń] 1877 0
11/684/0/1/103 [Księga urodzeń] 1878 0
11/684/0/1/106 [Księga urodzeń] 1879 0
11/684/0/1/109 [Księga urodzeń] 1880 0
11/684/0/1/112 [Księga urodzeń] 1881 0
11/684/0/1/115 [Księga urodzeń] 1882 0
11/684/0/1/118 [Księga urodzeń] 1883 0
11/684/0/1/121 [Księga urodzeń] 1884 0
11/684/0/1/124 [Księga urodzeń] 1885 0
11/684/0/1/127 [Księga urodzeń] 1886 0
11/684/0/1/130 [Księga urodzeń] 1887 0
11/684/0/1/133 [Księga urodzeń] 1888 0
11/684/0/1/136 [Księga urodzeń] 1889 0
11/684/0/1/139 [Księga urodzeń] 1890 0
11/684/0/1/142 [Księga urodzeń] 1891 0
11/684/0/1/145 [Księga urodzeń] 1892 0
11/684/0/1/148 [Księga urodzeń] 1893 0
11/684/0/1/151 [Księga urodzeń] 1894 0
11/684/0/1/154 [Księga urodzeń] 1895 0
11/684/0/1/157 [Księga urodzeń] 1896 0
11/684/0/1/160 [Księga urodzeń] 1897 0
11/684/0/1/163 [Księga urodzeń] 1898 0
11/684/0/1/166 [Księga urodzeń] 1899 0
11/684/0/1/169 [Księga urodzeń] 1900 0
11/684/0/1/172 [Księga urodzeń] 1901 0
11/684/0/1/175 [Księga urodzeń] 1902 0
11/684/0/1/178 [Księga urodzeń] 1903 0
11/684/0/1/181 [Księga urodzeń] 1904 0
11/684/0/1/193 [Księga urodzeń] 1904-1905 0
11/684/0/1/196 [Księga urodzeń] 1906-1907 0
11/684/0/1/199 [Księga urodzeń] 1908-1909 0
11/684/0/1/202 [Księga urodzeń] 1910-1912 0
11/684/0/1/205 [Księga urodzeń] 1913-1915 0
11/684/0/2/2 [Księga małżeństw] 1874 20
11/684/0/2/5 [Księga małżeństw] 1875 48
11/684/0/2/8 [Księga małżeństw] 1876 40
11/684/0/2/11 [Księga małżeństw] 1877 60
11/684/0/2/14 [Księga małżeństw] 1878 58
11/684/0/2/17 [Księga małżeństw] 1879 52
11/684/0/2/20 [Księga małżeństw] 1880 34
11/684/0/2/23 [Księga małżeństw] 1881 54
11/684/0/2/26 [Księga małżeństw] 1882 56
11/684/0/2/29 [Księga małżeństw] 1883 48
11/684/0/2/32 [Księga małżeństw] 1884 46
11/684/0/2/35 [Księga małżeństw] 1885 50
11/684/0/2/38 [Księga małżeństw] 1886 51
11/684/0/2/41 [Księga małżeństw] 1887 54
11/684/0/2/44 [Księga małżeństw] 1888 34
11/684/0/2/47 [Księga małżeństw] 1889 40
11/684/0/2/50 [Księga małżeństw] 1890 32
11/684/0/2/53 [Księga małżeństw] 1891 46
11/684/0/2/56 [Księga małżeństw] 1892 0
11/684/0/2/59 [Księga małżeństw] 1893 0
11/684/0/2/62 [Księga małżeństw] 1894 0
11/684/0/2/65 [Księga małżeństw] 1895 0
11/684/0/2/68 [Księga małżeństw] 1896 0
11/684/0/2/71 [Księga małżeństw] 1897 0
11/684/0/2/74 [Księga małżeństw] 1898 0
11/684/0/2/77 [Księga małżeństw] 1899 0
11/684/0/2/80 [Księga małżeństw] 1900-1901 0
11/684/0/2/83 [Księga małżeństw] 1902-1903 0
11/684/0/2/92 [Księga małżeństw] 1874 0
11/684/0/2/95 [Księga małżeństw] 1875 0
11/684/0/2/98 [Księga małżeństw] 1876 0
11/684/0/2/101 [Księga małżeństw] 1877 0
11/684/0/2/104 [Księga małżeństw] 1878 0
11/684/0/2/107 [Księga małżeństw] 1879 0
11/684/0/2/110 [Księga małżeństw] 1880 0
11/684/0/2/113 [Księga małżeństw] 1881 0
1 2 3

Amount of archival material

207

207

0

2.62

2.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -