Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jarocin - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1934
- brak danych - 1874 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Jarocinie - obwód miejski (Standesamt Jarotschin Stadt) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 17 IX 1874 r. Z dniem 1 I 1877 r. do obwodu zostały włączone miejscowości ze zlikwidowanego USC Jarocin - obwód wiejski (Standesamt Jarotschin Land).
1) Sprawy organizacyjne: okólniki, instrukcje, korespondencja urzędowa (1 j.a.; 1874-1886).
2) Akta urodzeń (103 j.a.; 1874-1933).
3) Akta małżeństw (79 j.a.; 1874-1914).
4) Akta zgonów (102 j.a.; 1874-1934).
5) Akta zbiorowe małżeństw (6 j.a.; 1874-1891).
6) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń (4 j.a.; 1874-1913), małżeństw (2 j.a.; 1882-1900) i zgonów (3 j.a.; 1874-1900).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1890 (OK 372, 374, 376, 378-379, 382-383, 385, 388-389, 391-393, OK 2208-2246, OK 5088-5093). Zdigitalizowano: UM 1874-1884, 1891-1914, Z 1874-1883, 1891-1914

Amount of archival material

300

300

0

8.03

8.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.