^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga urodzeń]

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 97
- brak danych -
1901

1901 - 1901
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga druk rękopis
dobry
518 - brak danych -
26x38,5 cm Tak
brak mikrofilmu
pierwopis; s. 1-517+1a
Number of scans per page
1 2 3 4
...
15 16 17 18 19
...
32 33 34 35

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -