Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - parafia rzymskokatolicka św. Józefa 1875-1916
- brak danych - 1875 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
indeks osobowy No - brak danych -
16 Yes - brak danych -
Obowiązek prowadzenia akt metrykalnych (czyli urzędowego zapisywania faktów urodzeń, małżeństw i zgonów) został wprowadzony na ziemiach polskich w XVI w. po soborze trydenckim. Początkowo rejestracja aktów stanu cywilnego miała charakter wyznaniowy, ale z początkiem XIX w. kontrolę nad sposobem ich zapisu przejęły władze państwowe. Księgi stanu cywilnego stały się dokumentami o charakterze publiczno-prawnym, a ich sposób prowadzenia regulowały przepisy wprowadzone przez poszczególnych zaborców.
W Księstwie Warszawskim obowiązywały przepisy świeckiego Kodeksu Napoleona, wprowadzone w życie z dniem 1 V 1808 r., ujednolicające treść aktów i wprowadzające pojęcie aktu stanu cywilnego. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Księża najpierw mieli spełnić obrządek religijny, a następnie spisywać akt cywilny. Funkcję urzędnika stanu cywilnego powierzono duchownym, w przypadku wyznań niechrześcijańskich burmistrzom lub zastępującym ich urzędnikom. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (parafii), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Nadzór nad księgami sprawował zarówno dziekan danego dekanatu, jak i władze sądowe. Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
Wspominana wielość przepisów trwała przez cały okres międzywojenny. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała aż do 1 stycznia 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UMZ. Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1905 (OK 394-396, OK 2247-2261, OK 7000-7012). Zdigitalizowano lata 1875-1877, 1883-1913
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/690/0/-/1 Książka urodzeń małżeństw i zgonów 1827 0
11/690/0/-/2 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1828 0
11/690/0/-/3 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1829 0
11/690/0/-/4 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1830 0
11/690/0/-/5 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1831 0
11/690/0/-/6 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1832 0
11/690/0/-/7 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1833 0
11/690/0/-/8 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1834 0
11/690/0/-/9 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1835 0
11/690/0/-/10 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1836 0
11/690/0/-/11 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1837 0
11/690/0/-/12 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1838 0
11/690/0/-/13 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów - tom I 1839 0
11/690/0/-/14 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów - tom I 1839 0
11/690/0/-/15 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1840 0
11/690/0/-/16 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1841 0
11/690/0/-/17 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1842 0
11/690/0/-/18 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1843 0
11/690/0/-/19 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1844 0
11/690/0/-/20 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1845 0
11/690/0/-/21 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1846 0
11/690/0/-/22 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1847 0
11/690/0/-/23 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1848 0
11/690/0/-/24 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1849 0
11/690/0/-/25 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1850 0
11/690/0/-/26 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1851 0
11/690/0/-/27 Książka, urodzeń małżeństw i zgonów 1852 0
11/690/0/-/28 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1852 0
11/690/0/-/29 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1853 0
11/690/0/-/30 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1854 0
11/690/0/-/31 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1855 0
11/690/0/-/32 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1856 0
11/690/0/-/33 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1857 0
11/690/0/-/34 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1858 0
11/690/0/-/35 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1859 0
11/690/0/-/36 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1860 0
11/690/0/-/37 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1861 0
11/690/0/-/38 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1862 0
11/690/0/-/39 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1863 0
11/690/0/-/40 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1864 0
11/690/0/-/41 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1865 0
11/690/0/-/42 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1866 0
11/690/0/-/43 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1867 0
11/690/0/-/44 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1868 0
11/690/0/-/45 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1869 0
11/690/0/-/46 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1870 0
11/690/0/-/47 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1871 0
11/690/0/-/48 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1872 0
11/690/0/-/49 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1873 0
11/690/0/-/50 Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1874 0
11/690/0/-/51 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 254
11/690/0/-/52 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 228
11/690/0/-/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 225
11/690/0/-/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
11/690/0/-/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
11/690/0/-/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
11/690/0/-/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
11/690/0/-/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
11/690/0/-/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 283
11/690/0/-/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 268
11/690/0/-/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 304
11/690/0/-/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 316
11/690/0/-/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 249
11/690/0/-/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 308
11/690/0/-/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 298
11/690/0/-/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 311
11/690/0/-/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 283
11/690/0/-/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 298
11/690/0/-/69 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 160
11/690/0/-/70 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 172
11/690/0/-/71 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 206
11/690/0/-/72 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 201
11/690/0/-/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 199
11/690/0/-/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 179
11/690/0/-/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 196
11/690/0/-/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 192
11/690/0/-/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 205
11/690/0/-/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 247
11/690/0/-/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 220
11/690/0/-/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 236
11/690/0/-/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 226
11/690/0/-/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1906 466
11/690/0/-/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1907 451
11/690/0/-/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1908 480
11/690/0/-/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1909 583
11/690/0/-/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1910 665
11/690/0/-/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1911 485
11/690/0/-/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1912 0
11/690/0/-/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1913 0
11/690/0/-/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1914-1915 560
11/690/0/-/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 0
11/690/0/-/92 Dowody do aktów małżeństw 1837-1837 0
11/690/0/-/93 Dowody do aktów małżeństw 1863-1863 0

Amount of archival material

41

0

0

1.31

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.