Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Kalisz

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Kalisz - wyznanie mojżeszowe 1875-1916
- brak danych - 1875 - 1913
1915 - 1916
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. w konsekwencji wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Natomiast dla wyznań niechrześcijańskich (głównie żydów) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Dodatkowo Rada Administracyjne postanowieniem z 1830 r. postanowiła, aby rabini wpisywali, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje do akt stan cywilnego, pod kontrolą urzędników stanu cywilnego.
Księgi obrządku mojżeszowego prowadzone były w taki sam sposób, jak wyznań chrześcijańskich. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (okręgu bożniczym), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego UZ (1875-1913, 1915-1916, 1920-1921), M (1875-1913, 1915-1916), (1875-1913, 1915-1916) Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1875-1905 (OK 405-407, OK 2301-2315, OK. 7042-7056). Zdigitalizowano lata 1875-1911

Amount of archival material

54

0

0

1.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.